S vaší pomocí překonáme hlad

V letních měsících i nás ve střední Evropě trápí obtížné horko a sucho. Několik tisíc kilometrů na jih odsud, v Etiopii, teď sužuje nebývalé sucho miliony lidí. Z nedostatku vody tam vymírají stáda a usychá úroda na polích. Lidé na venkově tak přicházejí o jediný zdroj obživy a nemají čím nakrmit své děti. Jeneti, mladá maminka dvou dětí, říká: „Zasáhlo nás nejhorší sucho, které za svůj život pamatuji. Mám strach o své podvyživené děti. Sama také nemám dost jídla.“ Jeneti by potřebovala mléko pro děti i pro sebe, aby zesílila a mohla nejmenší dceru dále kojit.

Přes 7 milionů Etiopanů hladoví a 350 tisíc dětí je ohroženo na životě vážnou podvýživou.

CARE pomáhá ve venkovských oblastech Etiopie nejchudším lidem, aby byli soběstační a nezávislí na pomoci ostatních. Učí je, jak si poradit, když je zasáhne sucho, jak používat nové zemědělské postupů, jak zavlažovat pole při nedostatku vody a přípravě na špatné období.

S vaší pomocí bude moci Jeneti opět osít své políčko odolnějším osivem, získat ovci na mléko a také se naučí, jak se lépe připravit na sucho. Pomozte prosím hladovějícím rodinám udělat první krok, aby se o sebe dokázaly postarat samy:

  • 1 balík CARE s osivem v hodnotě 350 Kč umožní jedné domácnosti v Etiopii zasít plodiny odolné vůči suchu.
  • 1 zemědělský balík CARE v hodnotě 800 Kč přinese jedné rodině ovci a její mléko jí zajistí dlouhodobou obživu.
  • 1 vzdělávací balík CARE v hodnotě 1 500 Kč zajistí školení v zemědělských postupech, které lépe odolávají suchu, pro celou vesnici

Váš dar pomáhá v Etiopii hned několikrát!

Dorite Belete, 70, has participated in the sheep-rearing program. When the sheep have their first off spring she will give the baby’s to the other needy people in the village. She plans to maximize her productivity and continue raising them. She has received training on farming as well. Bereket Belamo, 6, kid with sheep Woman standing in sun with trees Dowene Naro.Photo by Josh Estey/CARE. Day 7 .010813 ETHIOPIA.Dale Warida, Debub Mesenkela Kebele RUSSACCO, savings and credit group, .

Paní Dorite (70 let) žila ještě před nedávnem v naprosté chudobě. Její rodina přišla během dlouhého období sucha o dobytek a na vyprahlém poli se nedařilo vypěstovat dost plodin. Díky štědrosti dárců od CARE získala ovci. Byla také proškolena v tom, jak se v suchých obdobích o své ovce nejlépe postarat.

Dnes už má malé stádo, které jí poskytuje dostatek mléka a masa, aby uživilo celou její rodinu a její děti nestrádaly hladem. Ale co víc: jehňátka, která se ovcím narodí, Dorite dále daruje potřebným rodinám ve vesnici!

Malá pomoc od jednoho dárce se tím několikrát znásobí a dává obživu celé vesnici. Dorite je vděčná za laskavou podporu, které se jí dostalo od českých dárců. Teď si díky ní může dovolit pomáhat ostatním sama.

Bereket, šestiletá vnučka paní Dorite, pomáhá babičce starat se o ovce.

Fotografie: Josh Estey/CARE, Anders Nordstoga/CARE