Etiopie / Katastrofy: Zvýšení odolnosti vůči katastrofám v Etiopii

CARE ČR se zabývá nenadálými výkyvy v počasí a přírodními katastrofami v Borana Zone v Etiopii, které zastihují místní komunity nepřipravené. Následky proto pro ně mají devastační charakter.

Tento problém CARE řeší prostřednictvím komplexní práce s komunitou, místními organizacemi a významnými aktéry, zástupci samospráv a vlády na národní úrovni. Díky tomu, že jsou do projektu zapojeny všechny tyto vrstvy, bude dosah efektivní a udržitelný.

Projekt se zaměřuje na identifikaci bariér připravenosti, systémové chyby či nedostatky, potřeby orgánů, které za nastavení funkčních systémů zodpovídají. Prostřednictvím školení a práce s komunitou, nastavení konkrétních procesů a metodik a s použitým nových a inovativních technik lze dosáhnout změn v přetrvávajícím (nevhodném) nastavení, a lépe tak cílové komunity připravit na nenadálé katastrofy.

Cílem projektu je zvýšit kapacitu místních komunit a samospráv tak, aby byly tyto komunity odolnější vůči přírodním katastrofám.

Trvání projektu: 2018

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Přečtěte si víc

Zpátky k přehledu