Etiopie / Katastrofy: Zvýšení odolnosti vůči katastrofám v Borana Zone, Etiopie III.

Snímek: Makmende Media

Doba trvání: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

AKTUÁLNÍ SITUACE V ZEMI

V důsledku klimatických změn sužuje Etiopii střídání prudkých dešťů a sucha. V posledních letech zemi stále častěji postihují přírodní katastrofy, které negativně ovlivňují životy obyvatel. Extrémní sucha dříve přicházela v horizontu desetiletí, nyní se opakují téměř každým rokem.

Borana Zone

Hlavní obživou obyvatel oblasti Borana Zone na jihu země je pastevectví. Místní pastevci jsou přímo závislí na přírodních podmínkách. Vlivem nepříznivých klimatických změn a živelných katastrof patří mezi nejohroženější skupiny v Etiopii. Dlouhá sucha v oblasti mají za vinu rapidní zvýšení chudoby a nedostatek potravin. Pro pastevce je tedy stěžejní, aby svou obživu přizpůsobili nově vzniklým podmínkám a mohli si tak zajistit živobytí.

Tyto zásadní klimatické změny ovlivňují muže i ženy. Ženy jsou však dopady sucha zasaženy jinak.  Často se vydávají na několikahodinové nebezpečné cesty pro vodu, při kterých se mohou snadno stát obětí fyzického násilí či napadení zvířetem.

JAK POMÁHÁME:

  • Za podpory Ministerstva zahraničních věcí a dárců CARE Česká republika pomáháme členům místních komunit zorientovat se v procesech zaměřených na snižování rizika katastrof (Disaster Risk Reduction). Propojujeme profesionální meteorology a zkušené znalce počasí, abychom dosáhli efektivní spolupráce za účelem co nejpřesnější předpovědi výkyvů počasí a zvýšení připravenosti místních obyvatel na přicházející krize. Budujeme informační síť, aby se relevantní informace a zkušenosti dostaly k více lidem v dané oblasti.
  • Naším dlouhodobým cílem je vytvořit udržitelný a fungující systém včasného varování, díky kterému se místní komunity stanou nezávislými na externí pomoci.

KONKRÉTNÍ POMOC V ČÍSLECH:

  • Zaškolíme 45 expertů do problematiky procesů zaměřených na snižování rizika katastrof.
  • Formou workshopů připravíme 170 členů místních komunit, expertů a zástupců úřadů na příchod přírodních katastrof, dalších 170 pak zaškolíme pro analýzu sezonních informací o počasí.
  • Obnovíme 30 hektarů degradované pastviny (tj. velikost cca 7,5x Václavského náměstí).

Zpátky k přehledu