Irák / Katastrofy: Zlepšení sanitace a hygieny a obnova kanalizačního systému v Mosulu

Projekt je zaměřen na ohrožené osoby, které se po válce vracejí do západního Mosulu. Cílem je snížit zdravotní komplikace souvisejících se špatnou sanitací. Bude obnovena kapacita toku místní řeky, tok zablokovaný odpadem bude vyčištěn a zároveň budou renovovány potrubní kanalizační systémy zničené válkou. Do činností bude zapojena místní komunita formou cash-for-work při úklidu říčky, dojde také na osvětu o hygieně a nakládání s odpady.

Trvání projektu: 2018

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.

Přečtěte si víc

Zpátky k přehledu