We CARE: Vzdělání je klíčem k budoucnosti

68 milionů dětí ve věku povinné školní docházky nechodí do školy, ale místo toho musí pracovat, a to často v neúnosných podmínkách. Kulturní bariéry uzavírají zvláště dívkám přístup ke v zdělání – 60 % všech dětí, které nenavštěvují základní školu, jsou dívky. CARE se zasazuje o to, aby každé dítě dostalo možnost navštěvovat školu.

CARE poskytuje další vzdělání
Dvě třetiny z 796 milionů analfabetů a analfabetek na celém světě jsou ženy. Analfabetismus znamená ale také chudobu, chybějící výživu, nedostatečnou zdravotnickou péči a život bez šancí. CARE vede proto programy alfabetizace pro dospělé, zvláště pro ženy. Kromě toho umožňuje CARE lidem také vyučení některého povolání: vyučuje se šití, pletení, hrnčířství, pletení košů, stolařina. CARE provádí ale také kurzy zemědělství. Zvláště ženy si tím zajistí finanční nezávislost.

Zpátky k přehledu