Etiopie: Voda pro zabezpečení potravin, posilování žen a ochranu životního prostředí (SWEEP)

Celkovým cílem programu SWEEP (zkratka anglického názvu projektu „Water for Food Security, Women’s Empowerment and Environmental Protection“) je zlepšit potravinovou bezpečnost a odolnost domácností, které dlouhodobě sužuje nedostatek potravin, v regionech Východní a Západní Belesa v etiopském státě Amhara. SWEEP se zaměří zejména na ženy, dívky a další zranitelné skupiny (mladé lidi a osoby se zdravotním postižením), které budou zahrnovat více než polovinu cílové populace příjemců (celkem 134 199 osob).

Účel projektu je dvojí: 1) zvýšit přístup domácností k vodě v klíčových oblastech budováním kapacit pro zavádění udržitelného hospodaření s vodními zdroji a ochranou životního prostředí v komunitách a 2) využívat vodní zdroje jako způsob zapojení a posílené zranitelných skupin, aby následně přinášely trvalé změny v komunitě.

Doba trvání: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020

Příspěvek CARE ČR v roce 2017: 262 000 Kč

Zpátky k přehledu