We CARE: Voda je lidské právo

Více než 884 milionů lidí na celém světě nemá přístup k čisté pitné vodě. A celkem 2,6 miliardám lidem chybí přístup k sanitárním zařízením. Následky jsou strašlivé: 80 % nemocí vzniká znečištěnou pitnou vodou. To postihuje děti a nastávající maminky zvlášť tvrdě. CARE pomáhá společnostem při zřizování vodovodních systémů a latrín. Kromě toho vede CARE zdravotnické a hygienické kurzy. CARE pomáhá také v nouzových situacích, dodáváme například latríny a nádrže na vodu v největším uprchlickém táboře světa v Dadaabu na severovýchodě Keni.

Zajistit výnos na trhu
Kromě toho podporujeme muže a ženy v zemědělství, aby své zemědělské produkty prodávali a nacházeli pro ně nová odbytiště. Malé spořící skupiny přispívají k tomu, že postižené rodiny dokáží efektivně spravovat svoje finanční prostředky a společně provádět investice. Také zakládáme sila, aby se zmenšila závislost obyvatelstva na nevyzpytatelných trzích. Všechny tyto aktivity míří k tomu, aby mohlo být lidem trvale zajištěno zásobování potravinami přímo na místě, aby byly efektivně použity rezervy a nebylo zatěžováno životní prostředí.

Zpátky k přehledu