Uganda: Úspěch s malými skupinami

Nový život po konfliktu
V letech 1987 až 2006 v zemi řádila krvavá občanská válka mezi ugandskou vládou a armádou Lord´s Resistance Army, kterou vedl Joseph Kony. Více než dva miliony lidí se staly vyhnanci ve vlastní zemi. Nejzávažnější byly boje na severu Ugandy, kde v jejich důsledku žilo okolo 1,2 milionů lidí v uprchlických táborech. Od roku 2006 se postupně prosazuje mír a lidé se vrací zpátky do svých vesnic.

Organizace CARE spoluvytváří v mnoha okresech na severu – společně s nejchudšími z chudých – nové perspektivy pro život v míru, přitom se soustředí se zvláště na podporu žen a problematiku domácího násilí. CARE dosud vybudovala přes 1700 malých skupin s 25-30 účastnicemi a účastníky, převážně se zastoupením žen i mužů společně ve skupině. V mnoha vesnicích rozdělila CARE do skupin kozy. Na začátku to bylo 1200 koz — a teď už je jich 17 000!

Po třech letech rozvoje je každá ze skupin tak posílena, že je schopná samostatně spravovat svoji vesnici a společně řešit problémy. Ženy jsou přitom podporovány a vyzývány, aby přebíraly rozhodovací pozice nejen v rámci skupiny, ale i v místní samosprávě.

Kromě intenzivní podpory skupin CARE dále vzdělává (společně s partnerskými organizacemi) muže k přebírání rolí v komunitě. Stávají se odpovědnými a kontaktními osobami proti domácímu násilí a jiným problémům – vždy pro deset domácností. Muži hrdě vyprávějí, že již nepijí a vůči svým ženám nevyvíjí žádné násilí. Díky tomu dochází také ke spravedlivějšímu rozdělování práce na poli a v domácnosti, někteří muži teď dokonce i vaří. Pro ženy se tím společné soužití stalo o kousek příjemnější.

Doba trvání projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015

Zpátky k přehledu