Česká republika: Tváře pomoci Who CAREs? (2015)

V roce 2015 realizovala CARE Česká republika díky podpoře České rozvojové agentury a programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta projekt zaměřený na zvýšení informovanosti a zapojení veřejnosti do diskuse o vývoji a principech humanitární pomoci a rozvojové spolupráce k udržitelnému rozvoji.

Součástí projektu byla putovní výstava Tváře pomoci Who CAREs?, která seznamuje s tématy a příběhy humanitární pomoci a rozvojové spolupráce z celého světa. Výstava zahájila svoji cestu v Plzni a postupně se veřejnosti představila v dalších krajských městech České republiky.

V Plzni také 6. května ve spolupráci se Západočeskou univerzitou proběhla půldenní panelová diskuse Válka skončila! Anebo ne?, jejímiž hlavními tématy byly tyto oblasti:

Vývoj humanitární pomoci od konce 2. světové války
Současné výzvy v kontextu ČR
Co s rostoucím počtem uprchlíků?

Na podzim 2015 se navíc v Brně uskutečnilo sympozium k tématu klimatických změn a rozvojové spolupráce v kontextu migrace a chudoby.

Doba trvání: 1. 3. 2015-31. 12. 2015

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Zpátky k přehledu