Tanzanie: Posílení postavení žen v Zanzibaru (WEZA)

Zatímco většina lidí v Zanzibaru je chudá, krutost chudoby se liší podle geografického (městské oblasti versus venkov), politického a genderového dělení. Ženy, zejména ty z venkovských oblastí, jsou často negramotné, mají malý nebo žádný přístup k výdělku v rámci formální ekonomiky a minimální možnosti být ve veřejných vedoucích pozicích. Navíc ženy a jejich majetek, peníze a pozemky jsou z velké části spravovány mužskými příbuznými. Ženy, které přinášejí jiný pohled na otázky sociální spravedlnosti a zmírnění chudoby a mají jedinečný vliv na vývoj dětí, komunit a národa, představují v Zanzibaru obrovský nevyužitý zdroj.

WEZA využívá tvůrčí kombinace přístupů ke zvýšení příjmů a podporuje společenskou změnu na základě metodik a nástrojů CARE. V srdci strategie WEZA je unikátní a velmi úspěšná spořitelní a úvěrová metodika na vesnicích, kterou CARE vyvinula v Mali a používá ji během posledních 25 let v Africe (z toho 10 let v Zanzibaru).

WEZA pomáhá ženám zvýšit příjmy a překonat sociální, ekonomické a politické překážky v posílení postavení žen, přispívá nejen ke zlepšení kvality jejich života, ale umožňuje ženám také dosáhnout jejich lidského potenciálu a dále přispět k rozvoji jejich společnosti a národa.

Trvání projektu: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011

Zpátky k přehledu