Česká republika: Sympozium Udržitelný rozvoj – we CARE (2015)

CARE Česká republika uspořádala ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou v rámci dotačního programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta, s Nadací Partnerství a Business Leaders Forum jednodenní sympozium Udržitelný rozvoj v kontextu klimatických změn – we CARE.

Sympozium se uskutečnilo 15. října 2015 v Brně v prostorách Otevřené zahrady (Otevřená zahrada, Nadace Partnerství, Údolní 33, Brno) od 9 do 15.30 hod. Vstup byl zdarma.

Mezi diskutujícími jsme přivítali zástupce neziskového sektoru, firem, veřejné i akademické sféry, kteří se zamýšleli nad tím, jak k udržitelnému rozvoji přispět jako jednotlivec, organizace, firma či město, jakým způsobem klimatické změny ovlivňují každodenní život, jakou roli hraje v rozvojové spolupráci gender, co je to sociální podnikání a proč podporovat fair trade. Diskutující seznámili posluchače s lokálními příklady dobré praxe i s globálním rozměrem trvale udržitelného rozvoje.

Aktuální postoje Klimatické koalice nastínil Jiří Koželouh z Hnutí Duha, o principech udržitelného rozvoje v kontextu Sustainable Development Goals (SDG´s) diskutoval Petr Lebeda z Glopolisu.

Téma sociálního podnikání představila Marie Dohnalová z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, s konceptem Fair Trade účastníky seznámil Stanislav Komínek z organizace NaZemi, možnosti CSR firem nastínila Veronika Hermanová z Business Leaders Forum a reprezentanti vybraných firem.

O udržitelném rozvoji bezprostředně kolem nás debatovala Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického institutu Veronica, Anna Čarková, manažerka MAS Kyjovské Slovácko v pohybu či Jan Symon, starosta Ostopovic, který představil ekologické projekty realizované v malé obci ovlivněné velkou městskou aglomerací a paní Carmen Aquilar, představitelka svazu žen Ekvádoru, která představila důsledky těžby ropy na život místních obyvatel v ekvádorské Amazonii.

V části věnované rozvojové spolupráci České republiky se účastníci seznámili s aktuálním výzkumem k tématu gender v rozvoji, který představila Radka Lacinová, i s aktivitami ČR v rozvojové spolupráci, prostřednictvím Svazu měst a obcí, Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci či kampaně Česko proti chudobě. O své zkušenosti se podělili zástupci Ekumenické akademie Praha, akademický pohled na rozvojovou spolupráci zprostředkoval Radovan Dluhý-Smith z Univerzity Palackého v Olomouci.

Časový harmonogram:
9.00 registrace účastníků
9.30 – 10.30 přivítání CARE, představení programu a 3 tématických oblastí, úvodní prezentace
10.30 – 11.00 coffee break
11.00 – 12.30 workshopy / panelové diskuse:
Business vs. udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj bezprostředně kolem nás
Rozvojová spolupráce: Česká republika a svět
12.30 – 13.30 oběd
13.30 – 15.30 prezentace výstupů z workshopů, shrnutí, závěr

Zpátky k přehledu