Jižní Súdán / Katastrofy / Uganda: Střecha nad hlavou a lepší hygiena pro uprchlíky z Jižního Súdánu v Ugandě

Since conflict broke out in South Sudan three years ago, more than 600,000 people found refuge in neighboring Uganda. The latest bout of violence which started in July 2016 is still forcing up to 300 South Sudanese to flee to Uganda’s Rhino refugee settlement on a daily basis. Most of them are women and girls. CARE is supporting the refugee community with shelter construction, the distribution of hygiene kits and the installation of water tanks as well as information about gender based violence and the promotion of hygiene and sanitation. (Photo: CARE/Ninja Taprogge)

Cílem projektu české pobočky CARE je zlepšit životní podmínky nejzranitelnějších skupin uprchlíků z konfliktem stiženého Jižního Súdánu, kteří jsou přesídleni do tábora Rhino v okrese Arua v Ugandě, poblíž hranic s Jižním Súdánem a Čadem.

Projekt se zaměřuje na zlepšení hygienických podmínek uprchlíků – obyvatel tábora – prostřednictvím výstavby latrín, doprovázené osvětovou činností ke zlepšení hygienických návyků ve výjimečném prostředí a současně poskytnutí dočasného přístřeší nejzranitelnějším skupinám v táboře Rhino.

Foto: CARE

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Projekt reaguje na největší potřeby obyvatel uprchlického tábora k zajištění vody, hygieny a přístřeší (tzv. aktivity WASH).

Důraz je kladen zejména na to, aby pomoc obdržely domácnosti vedené ženami, především samoživitelkami, těhotné ženy, sirotci, lidé se zdravotním postižením a jinak znevýhodnění, chronicky nemocní a senioři – tedy ti nejpotřebnější.

Díky projektu obdrží minimálně 545 žen a dívek hygienické balíčky, bude vybudováno 150 přechodných domů a minimálně 116 latrín pro nejzranitelnější členy komunity, kteří nemají prostředky nebo možnosti vybudovat si obydlí a latríny vlastními silami. V komunitách je podporován vznik ženských sousedských skupin a mládežnických skupin. Členky a členy těchto skupin školíme v základech podnikání, aby byli soběstační a dokázali si obstarat obživu. Současně byly na začátku projektu vytipovány „měkké” dovednosti, které jsou klíčové pro zlepšení životních podmínek jednotlivců v táboře. Následně jsme vyškolili minimálně 39 facilitátorů z komunity, aby podporovali své sousedy.

Doba trvání: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

Naše pomoc v táboře Rhino v roce 2016:

 

  • Vybudovali jsme 146 nových latrín.
  • Postavili jsme 146 přístřešků pro osoby se speciálními potřebami.
  • Distribuovali jsme 790 hygienických balíčků pro ženy.
  • Založili jsme 3 ženské komunitní skupiny a proškolili je o hygieně.
  • Založili jsme 2 mládežnické skupiny, zakoupili jim dva mlýnky na obilí a proškolili je v používání.
  • Zorganizovali jsme 15 osvětových setkání o hygieně a sanitaci.

Zpátky k přehledu