Katastrofy / Niger: Sexuální a reproduktivní zdraví vysídlených a hostitelských rodin

Trvání projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019

SITUACE V REGIONU

Niger je jednou ze zemí, která je výrazně postižená konfliktem v oblasti Čadského jezera a také představuje velký migrační uzel pro jedince, kteří směřují na sever Afriky. Region Diffa, jeden z nejohroženějších regionů Nigeru, je sužován měnícími se klimatickými podmínkami a také množstvím ozbrojených skupin, které zde působí. Nejvíce ovlivněni jsou ti nejzranitelnější, ženy a dívky, neboť s konflikty je spjato mimo jiné i sexuální násilí, prostituce za účelem přežití, a tím i zvýšený výskyt sexuálně přenosných chorob (HVI/AIDS) a infekcí. I z toho důvodu jsou ženy a dívky jednou z hlavních cílových skupin projektu „Sexuální a reproduktivní zdraví vysídlených a hostitelských rodin“, který je financován Ministerstvem vnitra, konkrétně programem „MEDEVAC“.

Copyright: Johanna Mitscherlich

JAK POMÁHÁME

V regionu Diffa  usiluje CARE o zlepšení kapacit zdravotnické infrastruktury a o zpřístupnění zdravotních služeb i pro vysoce ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou uprchlíci, navrátilci, vnitřně vysídlené osoby i zdejší hostitelská komunita. CARE klade důraz na zpřístupnění a zlepšení kvality péče o sexuální a reprodukční zdraví a posílení služeb pro oběti genderově podmíněného násilí.

CARE pracuje na navýšení kapacity,  rozšíření služeb a vybavení dvou zdravotních středisek v oblasti N´guigmi, spolu se zlepšením jejich dostupnosti pro potřebné obyvatele. Střediska jsou projdou rekonstrukcí s důrazem na hygienické podmínky, postaveny budou nová sanitární zařízení.

 

DŮRAZ NA OCHRANU ŽEN

V oblasti také zvyšujeme  povědomí o sexuálně přenosných chorobách, jako je například AIDS/HIV a o sexuálně přenosných infekcích, s cílem předejít jejich vzniku a snížit jejich výskyt. Povědomí zvyšujeme rovněž o násilí páchaném na ženách a usilujeme o to, aby se těmto osobám dostávala odpovídající péče. Pro zajištění kvalitní osvětové práce školíme komunitní a sociální pracovníky v tématu genderově podmíněného násilí, plánování rodiny a dalších tématech pro další práci v rámci komunity. Zranitelným těhotným ženám i obětem genderově podmíněného násilí CARE věnuje speciální balíčky s potřebnými léky a pomůckami. Díky našim projektům se ohroženým ženám a obětem násilí dostává adekvátní zdravotní péče i potřebné podpory.

Více informací o průběhu tohoto projektu se můžete dozvědět ve zprávě o činnosti pro rok 2018 .

Ve stejném regionu podporuje CARE i obnovu živobytí a budování kapacit – zejména pro matky samoživitelky a další ohrožené skupiny obyvatel. Přečtěte si více v článku o podpoře živobytí rodin v Nigeru.

Přečtěte si víc

Zpátky k přehledu