Niger: Sexuální a reproduktivní zdraví vysídlených a hostitelských rodin

V oblasti N’guigmi v Nigeru zlepšíme kapacity zdravotnické infrastruktury. Uprchlíkům, navrátilcům, vnitřně vysídleným osobám i zdejší hostitelské komunitě zajistíme lepší přístup k službám zdravotní péče, zejména v souvislosti se sexuálním a reprodukčním zdravím a genderově podmíněným násilím.

Do června 2019 navýšíme kapacitu a rozšíříme služby dvou nigerských zdravotních středisek a zlepšíme jejich dostupnost. V oblasti budeme také zvyšovat povědomí o sexuálně přenosných chorobách, aby došlo ke snížení jejich výskytu. Povědomí budeme zvyšovat rovněž o násilí na ženách s cílem, aby se těmto osobám dostávala odpovídající péče.

Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva vnitra v rámci zdravotně humanitárního programu MEDEVAC.

Trvání projektu: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2019

Přečtěte si víc

Zpátky k přehledu