Rwanda: Přístup k udržitelné energii

Rwanda je nejhustěji obydlená země v Africe. Vzhledem k tomu, že palivové dřevo je zdaleka nejdůležitějším zdrojem energie pro obyvatelstvo Rwandy, je nyní zalesněno pouze 15 % země. Více než 25 % lesů v posledních 40 letech zmizelo. Výsledkem jsou ekonomické a ekologické problémy.

Projekt si klade za cíl zlepšit dostupnost moderních a cenově dostupných energetických služeb a zdrojů pro chudé venkovské a městské domácnosti v jižní Rwandě a zároveň zajistit udržitelnost životního prostředí.

Během roku trvání projektů projektu byl rozdíl mezi nabídkou a poptávkou biomasy pro 24 000 chudých venkovských, příměstských a městských domácností v okresech Nyamagabe, Nyaruguru, Gisagara a Huye snížen o 50 %. Z projektu bude mít prospěch 1,2 milionu lidí.

Doba trvání: 1.1.2008 – 1.1.2010

Zpátky k přehledu