: Rozvojová spolupráce

CARE je jednou z největších nevládních mezinárodních organizací ve světě. V roce 2014 pracovala CARE International network na 880 projektech v 90 zemích v Africe, Asii, Latinské Americe a východní Evropě na vizi světa bez chudoby. CARE využívá prostředky dárců a podporovatelů na zajištění humanitární pomoci v krizových situacích a v nouzi, včetně nedostatku potravin a vody, a pro dlouhodobé programy rozvojové spolupráce.

Deset PRAVIDEL pro projekty CARE
Každý projekt CARE musí …

… řešit takový problém, který je důležitý pro mnoho lidí, ne pouze pro jednotlivce.

… sloužit prospěchu nejchudších společenských vrstev.

… způsobit změny, které umožní lidem jejich soběstačnost.

… použít nejefektivnější a přímočaré řešení problému.

… působit v souladu s ekologií, udržitelností a chránit životní prostředí.

… zaručit spoluúčast žen, jejich podporování a posilování postavení.

… být zároveň i modelem pro řešení podobných problémů v dalších zemích.

… zapojit do realizace postižené obyvatelstvo.

… být nastaven tak, aby ho uměli převzít a dále rozvíjet sami postižení.

… být finančně zajištěn již před spuštěním projektu.

Zpátky k přehledu