Jižní Súdán / Katastrofy: Řešení krize v Jižním Súdánu v důsledku ozbrojeného konfliktu

Program CARE pro řešení naléhavé krize v Jižním Súdánu zajišťuje, aby lidé v regionech Unity, Východní Equatoria a Jonglei měli přístup k záchraně životů a ochraně.

V rámci projektu je vysídlenému obyvatelstvu poskytována potravinová pomoc, přístup k pitné vodě, hygieně, sanitaci a hygienickým potřebám a prevenci nemocí. Posílená bude také psychosociální pomoc s důrazem na předcházení genderově podmíněného násilí na ženách a dívkách a dalších zranitelných skupinách. Důraz je kladen na přístup k nouzové zdravotní péči.

Celkově bude pomoc poskytnuta 120 000 lidí (z toho 65 000 žen) v rámci 20 000 domácností.

Trvání projektu: únor 2017 – červen 2018

Příspěvek CARE ČR v roce 2017: 818 000 Kč

Zpátky k přehledu