Etiopie / Katastrofy: Přístup k vodě a sanitaci pro vnitřně přesídlené osoby a hostitelské komunity, East Hararghe

Copyright: Maxime Michel/CARE

Doba trvání: 1. 5. 2019 – 31. 12. 2019

SITUACE V REGIONU

Nepříznivé přírodní podmínky a nestabilní politická situace mají za následek přesuny obyvatelstva uvnitř země – „vnitřně přesídlené osoby“ opouští své domovy a přesouvají se do táborů v přilehlých oblastech. V současné době je Etiopie jednou z nejvíce zasažených zemí – v roce 2018 muselo své domovy opustit 3 191 000 lidí v důsledku konfliktů a 500 000 lidí kvůli klimatickým změnám. Ačkoliv se přibližně polovina lidí mohla vrátit do svých domovů, 1 642 458 zůstává vnitřně vysídlenými v důsledku konfliktů a klimatické změny.

Nedostatek pitné vody, špatné hygienické podmínky a s tím spojené nemoci jsou zásadními problémy, kterým obyvatelé táborů pro vnitřně přesídlení osoby čelí. Nejvíce jsou ohroženy děti, ženy a starší či nemocné osoby. Nedostatek vody a kapacit pro osobní hygienu způsobují snadné šíření nemocí – zejména pak průjmová onemocnění, která způsobují dehydrataci a vážné zdravotní následky. Dlouhá cesta pro vodu, či na toaletu/ do sprchového zázemí, také zvyšují riziko napadení – zejména pak pro děti a ženy. Voda z nekontrolovaných zdrojů také může být kontaminována a způsobovat koloběh dalších nemocí.

Copyright: Michael Tsegaye/CARE

JAK POMÁHÁME

Podpora CARE se zaměřuje na zlepšení přístupu k pitné vodě pro obyvatele uprchlického tábora v oblasti East Hararghe, konkrétně v komunitě Fedis a Babile, kde se dle odhadu nachází 24 000 lidí vnitřně přesídlených osob. Za finanční podpory Ministerstva zahraničí České republiky a dárců CARE Česká republika, CARE opravuje studny a školí jejich správce. Na konci projektu bude mít 10 000 lidí přístup k bezpečné pitné vodě. CARE zároveň podporuje komunitu výstavbou latrín a osvětou činností na téma prevence šíření přenosných nemocí. Tím projekt přispívá k lepšímu zdravotnímu stavu a důstojným životním podmínkám 15 500 lidem. Aby nepropukly další konflikty mezi nově příchozími a uprchlíky, je část pomoci nasměrována na podporu hostitelských komunit a jejich životních podmínek.

POMOC V ČÍSLECH:

1. Opravujeme studny

  • 11 opravených mělkých studní a 2 motorizované hluboké study
  • 15 500 osob má přístup k vodě
  • 105 osob proškolených v oblasti správy vodních zdrojů

2. Stavíme bezpečné latríny

  • 10 postavených bloků latrín
  • 4000 osob má přístup k bezpečným latrínám

3. Školíme místní o základech hygieny

  • 45 osob se zúčastní školení.
  • 6 setkání ke zvyšování povědomí a osvětě
  • 15 500 počet účastníků osvětových setkání získali informaci o udržování vodních zdrojů a hygienických zásadách

CARE ČR udržitelným způsobem podporuje důstojné živobytí i v dalších zemích, například v Nigeru. Přečtěte si více o podpoře živobytí rodin v Nigeru.

Zpátky k přehledu