Jižní Súdán / Katastrofy: Potravinová pomoc jihosúdánským uprchlíkům

V Jižním Súdánu kvůli suchu, neúrodě a vleklému ozbrojenému konfliktu propukl hladomor. Statisíce lidí tu trpí hladem. CARE ČR proto zahájila v listopadu 2016 sbírku na pomoc těžce podvyživeným dětem.

Hladomor a válečný konflikt v Jižním Súdánu si už vyžádal statisíce životů obyvatel, včetně dětí. Přes 5,5 milionu lidí potřebuje akutně humanitární pomoc. Lidé kvůli zničené úrodě hladoví a 1,1 milionu dětí trpí podvýživou. Naléhavě tu chybí pitná voda, léky i lékařská pomoc. V takových podmínkách je při porodu často ohrožen život matky i dítěte. 

Od začátku krize v roce 2013 pomáhá CARE uprchlíkům z Jižního Súdánu přežít v neúnosné a život ohrožující situaci. Díky dárcům můžeme poskytovat krizovou pomoc těm nejohroženějším: podvyživeným dětem, těhotným ženám, matkám samoživitelkám, starým a hendikepovaným lidem.

Zpátky k přehledu