Gruzie: Posilování existujících modelů rozvoje venkova v Gruzii

CARE v Gruzii pomáhá zvyšovat kvalitu života venkovského obyvatelstva. V regionu Lagodekhi posiluje místní akční skupiny a drobné místní iniciativy. Organizuje pro ně školení a semináře a pomáhá jím se síťováním. Nápady, které přijdou přímo od místní komunity, podporuje v rámci grantového řízení na základě priorit v lokálních akčních plánech. Díky projektu vznikne asociace místních akčních skupin, která zaštítí jejich činnost. 

Projekt navazuje na naše dřívější aktivity v Gruzii. V letech 2015-2017 jsme úspěšně realizovali projekt zaměřený na posílení role žen se zdravotním znevýhodněním na trhu práce v oblasti Abasha, Senaki a Samtredia. Prostřednictvím zapojení do projektu ENPARD II. máme nyní nově příležitost rozšířit své know-how práce s ženami s handicapem do dalšího regionu Gruzie – Lagodekhi. 

Projekt je podpořen z dotační výzvy: „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“ na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR pro rok 2018.

Zpátky k přehledu