Katastrofy / Nepál: Posílení odolnosti místních komunit po zemětřesení

Zemětřesení, které postihlo Nepál 25. dubna 2015 a pak znovu o několik dní později, si vyžádalo více než 8 891 obětí na životech, zraněno bylo dalších 22 302 lidí. 

Projekt CARE, který je realizován ve 4 oblastech Nepálu postižených zemětřesením, si klade za cíl posílit odolnost komunit nejvíce ohrožených katastrofami. Řeší čtyři hlavní příčiny problémů v souvislosti s katastrofou: omezenou odolnost obyvatelstva, špatné institucionální vazby, kapacitní nedostatky a nedostatečné zajištění postupů a strategií v případě katastrofy. Projekt se zaměřuje také na zlepšení povědomí o krizovém plánu v případě katastrofy jak v komunitě, tak ve školách, či zlepšení záchytných sítí pro nejzranitelnější osoby. Vzhledem k situaci po zemětřesení zahrnuje též podporu budování odolnějších přístřešků a hygienického zázemí.

Cílem projektu je posílit odolnost nejvíce rizikových komunit, včetně osob se zdravotním postižením, vůči přírodním katastrofám. Specifickým cílem je pak zlepšení obnovy, rekonstrukce a rozvoj širších společenských procesů po zemětřesení.

Cílem je pomoci 57 193 lidí ze 4 regionů postižených zemětřesením ve spolupráci se 464 místními organizacemi.

Trvání projektu: 1. 5. 2016 – 31. 10. 2017

Takto jsme v roce 2016 díky našim dárcům pomáhali v Nepálu:

 

  • Přes 19 000 osob bylo proškoleno v budování bezpečnějších přístřešků.
  • Přes 27 000 lidí získalo osivo a zemědělské nářadí.
  • Vybudovali jsme přes 800 latrín.
  • Na 19 místech jsme vybudovali či opravili vodovody.
  • 21 škol jsme vybavili krizovými plány a proškolili zaměstnance o zemětřesení.
  • Celkem jsme pomohli více než 57 000 lidí ze 4 regionů postižených zemětřesením.

Zpátky k přehledu