Katastrofy: Jak CARE postupuje při katastrofách

Okamžitá pomoc v nouzi v oblastech postižených katastrofami
Kdo všechno ztratil, potřebuje humanitární podporu. To platí především pro lidi ve válečných oblastech a na územích postižených katastrofami. Zejména děti, ženy, staří a nemocní potřebují pomoc, aby pro přežili. Díky celosvětové síti poboček může CARE okamžitě a efektivně pomáhat při katastrofách přímo v jejich ohniscích. CARE rozděluje potraviny, vodu, šatstvo a léky a staví nouzová přístřeší. 

People salvage their personal belongings from the remains of their homes in downtown Port-Au-Prince.

Při katastrofách trpí obzvláště ženy
Znásilnění patří v mnoha válkách ke strategickým taktikám vedoucím k destabilizaci soudržnosti obyvatel. CARE se stará o znásilněné ženy a poskytuje jim zdravotní a psychologickou pomoc. O ukončení násilí páchaného na ženách se zasazuje také na politické úrovni. V průběhu bojů a válek jsou ženy odkázány samy na sebe a musejí se starat o rodinu. CARE podporuje ženy formou spořicích a úvěrových spolků, poskytuje jim vzdělání a bojuje spolu s nimi za práva na půdu.

 

CARE zůstává i po katastrofě
Podle zásady „pomoci k soběstačnosti“ zůstává CARE v oblastech postižených katastrofou dlouhodobě a pomáhá lidem při obnově infrastruktury. K lepší předvídatelnosti přírodních katastrof vytváří CARE koordinované nouzové plány a prověřuje je spolu s obyvatelstvem. Do těchto aktivit jsou cíleně zapojovány ženy.

Katastrofa s sebou přináší i psychosociální komponenty: kdo zůstal naživu, potřebuje překonat smutek a obavy z nejisté budoucnosti. CARE pomáhá lidem znovuvybudovat společenské struktury, které posilují soudržnost a ulehčují psychologické zpracování minulých událostí.

Zpátky k přehledu