Etiopie: Řešení neúrody

Rozmary počasí způsobené klimatickými změnami jsou v některých oblastech světa nelítostné a způsobují neúrodu a hladovění. Mnohé rodiny v Etiopii zažily loni nejhorší sucho za posledních 35 let. Extrémním horkem utrpěla i zemědělská produkce. Statisíce rodin se staly závislými na potravinové pomoci. Jejich situace ale není bezvýchodná.

S laskavou podporou dárců CARE můžeme těmto rodinám pomoci od hladu a podpořit je v zemědělské soběstačnosti. Dostatek osiva či užitečná domácí zvířata jim zajistí trvalý zdroj obživy.

Gebeya Asmarel je matka samoživitelka. Foto: Petra Loewenstein, CARE

Pro Gebeyu Asmarel (45 let), která se sama stará o pět dětí, se taková pomoc stala životním zlomem. Dříve svou rodinu nedokázala uživit. Její děti hladověly a byly často nemocné. Díky štědrosti dárců získala pět koz a pět kuřat. Osvojila si také udržitelné zemědělské postupy, a tak se dnes její stádo koz rozrůstá. Ona i její děti dnes mohou žít kvalitním a důstojným životem.

Jak pomáhaly české dary v roce 2016:

  • 20 400 příjemců z chudých a zranitelných domácností (zejména samoživitelky a chudé ženy) obdrželo hmotnou pomoc
  • 560 rodin získalo hospodářská zvířata
  • 8 zdravotnických center jsme vybavili cisternami na vodu
  • 2000 domácností si osvojilo lepší hygienické návyky

Nouzová potravinová a hygienická pomoc komunitám zasaženým suchem v Etiopii

10,2 milionu lidí v regionu Amhara hrozí vysoké riziko onemocnění, protože mají nedostatečný přístup k čisté pitné vodě. Nedostatkem vody zde trpí 75 % lidí.

Projekt genderově citlivým způsobem řeší naléhavé hygienické a potravinové potřeby lidí v suchem postižených oblastech Etiopie. Zahrnuje zlepšený přístup k nezávadné pitné vodě, rehabilitaci vodních systémů, budování studen a dále osvětu na poli hygieny a sanitace, aby se snižovalo riziko onemocnění. Chceme také posílit schopnost komunit a domácností vyrovnat se s vleklým suchem a jeho následky.

CARE poskytne pomoc 20 400 příjemcům z velmi chudých a zranitelných domácností s důrazem na domácnosti samoživitelek, chudé ženy a ženské členy velmi chudých domácností. Kromě toho bude 8 zdravotnických středisek vybaveno cisternami na vodu, 1800 domácností získá lepší pracovní příležitosti a 560 rodin obdrží hospodářská zvířata.

Trvání: 1. 4. 2016 – 31. 1. 2017

Zpátky k přehledu