Etiopie: Podpora ženských práv

Celkovým cílem je podpora smysluplného zapojení žen do rozhodování na různých úrovních. Získají tak lepší přístup ke zdrojům a potravinové bezpečnosti. To doplňuje psychosociální intervence, která přispívá ke snížení genderově podmíněného násilí.

Součástí projektu je osvěta mužů a chlapců, aby podporovali práva žen a umožnili jim účast na rozhodovacích procesech, psychosociální podpora a také školení o manažerských schopnostech a sebeprosazení. Projekt zasáhne 100 tisíc členů komunity v 17 oblastech Etiopie.

 

Trvání: 01.04.2016 – 31.03.2019

Zpátky k přehledu