Česká republika: Podpora transformace CARE (2015)

Záměrem projektu Podpora transformace CARE bylo přispět k dobré pozici mezinárodní humanitární a rozvojové organizace CARE v České republice.

Součástí aktivit bylo vytvoření stabilního týmu, posílit kompetence a odborné kapacity organizace CARE ve třech oblastech – vedení, PR/komunikace a vedení programu. Hlavním výstupem projektu bylo vzdělávání zaměstnanců a zavedení udržitelného strategického plánu pro rozvoj organizace na období 2016–2018. Účelem bylo přispět k naplňování poslání organizace a podpořit programy podpory zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Doba trvání: 1. 3. 2015–31. 12. 2015

Zpátky k přehledu