Katastrofy / Zambie: Podpora obživy a hospodaření s přírodními zdroji pro uprchlíky z DR Kongo a hostitelské komunity, Mantapala

Doba trvání: 1. 4. 2019 – 31. 12. 2019

Zambie je podle Globálního indexu hladu pátou nejhladovější zemí na světě a 2/3 jejích obyvatel žijí v chudobě. Navíc v letošním a loňském roce země čelí nejnižším dešťovým srážkám za posledních 43 let. Obyvatelé země se musejí potýkat s ničivým suchem a v důsledku toho  s výrazným poklesem produkce potravin a dostupnosti pitné vody. Ačkoliv je svou rozlohou téměř desetkrát větší než Česká republika, počet obyvatel činí 16,5 milionu.

Obyvatelé tábora Mantapala. Copyright: Casey McDermott/CARE

UPRCHLÍCI V ZAMBII

Zambie hostí téměř 80 000 uprchlíků ze sousedních zemí. Více jak polovina z nich pochází z Demokratické republiky Kongo (DRC). V minulých letech tuto zemi zasáhl krvavý konflikt. Vyžádal si na 6 milionů obětí, které zemřely důsledkem bojů, nemocí a podvýživy. Ačkoliv země není již oficiálně ve válce, boje o enormní nerostné bohatství probíhají dál. Navíc DRC nyní sužuje smrtící epidemie eboly. Česká média o tamní situaci informují nedostatečně. Většina uprchlíků žije v Zambii ve třech uprchlických táborech – Mayukwayukwa, Meheba a Mantapala, který se nachází v provincii Luampala u hranic s DRC.

Copyright: CARE Zambia

MANTAPALA

V Mantapale, jež funguje necelé dva roky, žije více než 13 000 uprchlíků z Demokratické republiky Kongo a každý den přicházejí noví. CARE v tomto táboře působí od března 2018. Lidé, kteří se již nemohou vrátit do svých domovů, zůstávají v uprchlických táborech i desetiletí. Jsou odkázáni na pomoc humanitárních organizací a bydlí v provizorních přístřešcích.

V táboře panuje závažný nedostatek obydlí a latrín. Špatné hygienické podmínky potom zvyšují riziko přenosu nemocí. To je nebezpečné především pro děti do pěti let, které pak umírají v důsledku tzv. nemoci špinavých rukou.

V okolí tábora Mantapala, který se rozkládá v přírodní rezervaci, panuje závažný nedostatek stromů. Copyrights: Lenka Pešková/CARE

PROJEKT CARE ČR V MANTAPALE

Hlavním cílem projektu CARE Česká republika je zvýšit šance na důstojný život pro uprchlíky v táboře Mantapala a hostitelskou komunitu. Díky podpoře Ministerstva zahraničních věci a českých dárců CARE Česká republika pomáhá zlepšit životní podmínky a soběstačnost více než 12 000 obyvatel tábora Mantapala v Zambii a hostitelské komunity. Do projektových aktivit vždy zapojujeme lokální a uprchlickou komunitu. Nestávají se proto pasivními příjemci pomoci, ale aktivně se podílejí na zlepšení své životní situace.

Dobrovolníci společně s pracovníky CARE při výrobě cihel. Copyright: Lenka Pešková/CARE

PŘÍKLADY TOHO, JAK POMÁHÁME:

  • postavíme přístřešky pro 1 400 lidí
  • vybudujeme 2 100 nových latrín
  • 520 uprchlíků a zástupců hostující komunity se stane členy spořících kooperativ
  • proškolíme 48 dobrovolníků ve stavbě domů
  • poskytneme přístroj na stlačování cihel
  • realizujeme workshopy na výrobu ekologických cihel
  • každá z 2 800 rodin dostane 10 sazenic rychle rostoucích stromů, díky kterým pomůžou částečně zalesnit oblast a zároveň získat potřebné palivo do domácnosti.

Projektová manažerka Lenka Pešková s dobrovolníky v táboře Mantapala. Copyright: CARE

Iniciujeme zakládání spořicích kooperativ, díky nimž se její členové a členky stávají ekonomicky soběstačnými a nezávislými na vnější pomoci. Ve workshopech získávají základy finanční gramotnosti a tržního fungování. Chcete se dozvědět více o tom, jak tyto kooperativy, které CARE podporuje v mnoha zemích světa, fungují? Přečtěte si o příběhu Hadjo z Nigeru, která porazila chudobu.

O činnosti CARE v Zambii jsme také psali na serveru novinky.cz a penize.cz.

Zpátky k přehledu