Čad / Katastrofy: Podpora důstojného života a živobytí pro oběti ozbrojených skupin v Čadu

Doba trvání: 1.11.2018 – 31.10.2019

Čad je zemí, která je výrazně ovlivněna problémy spojenými s nepříznivými přírodními podmínkami a násilnými konflikty. V zemi působí množství ozbrojených skupin, kvůli kterým jsou obyvatelé nuceni opouštět své domovy a obávají se o svou bezpečnost. Mimo to se v regionu silně projevuje změna klimatických podmínek, zejména dlouhotrvající sucha a s tím i spojený nedostatek zdrojů obživy. Akutní podvýživa je běžným jevem u řady obyvatel, která z nich činí vysoce ohrožené jedince.

SITUACE V REGIONU

Jedním z nejvíce zasažených regionů je oblast Čadského jezera, kde působí aktivity projektu „Podpora důstojného života a živobytí pro oběti ozbrojených skupin v Čadu“ financované Ministerstvem vnitra České republiky, v rámci programu „Pomoc na místě“. Cílem projektu je podpořit potravinové zabezpečení obyvatel a poskytnout zranitelným rodinám možnosti a znalosti jak posílit jejich socio-ekonomickou soběstačnost a jak si zajistit výdělek pro své rodiny, a to i do budoucna.

Girls at a water pump which was repaired by CARE in Torgo, a village in eastern Chad. The Sahel fringe of Chad is in the grip of a food crisis. Chronic poverty combined with last year's failed crops have left people vulnerable to hunger and malnutrition. According to UN figures 3.6 million people are affected by the food crisis as of June 2012. People have been forced to sell livestock to buy food. Women and children are walking increasingly further in search of water, some spending as many as 12 hours a day at the chore. Men have left with livestock to search for pasture in the south of the country. Care has been distributing food aid and repairing wells in Biltene and other parts of Chad. Photo: Brendan Bannon

JAK POMÁHÁME

Ohrožené skupiny obyvatel podporujeme v jejich důstojné a samostatné obživě, zejména v zemědělství. Skupiny farmářů zdokonalují své dovednosti prostřednictvím sdílení know-how zemědělských postupů přizpůsobených na měnící se klima a nabízíme jim nové možnosti skladování potravin. Zvláštní pozornost věnujeme domácnostem, kde je hlavou rodiny pouze matka a které se v důsledku toho nacházejí v materiální i finanční nouzi. S cílem rozvoje živobytí dostane každá taková domácnost dvě kozy a jednoho kozla, které jim pomohou zajistit živobytí prodejem mléka a dalších produktů a umožní i rozšíření stáda do budoucna. Zároveň s tím podporujeme ve vzdělání i veterinární techniky, zejména pak v základních dovednostech vakcinace a péče o dobytek. Veškerý dobytek, který poskytujeme domácnostem v rámci projektu, je řádně očkován a vyšetřen.

CÍLEM JE SOBĚSTAČNOST A NEZÁVISLOST

V druhé části projektu se zaměřujeme na posílení socio-ekonomické odolnosti ohrožených obyvatel. Ženy zapojené do projektu školíme a dále podporujeme v zakládání spořících kooperativ (tzv. VSLA, Village Savings and Loans Associations). Ženy se tak společně učí finanční gramotnosti, základům účetnictví a možnostem investování. Cílem je zvyšování příjmu domácností a tím i jejich nezávislosti. Vybrané jednotlivce, jejich rodiny a okolí dále seznamujeme s riziky migrace a dalšími negativními jevy s tím spojenými.

Veškeré zmíněné aktivity vedou k podpoře soběstačnosti ohrožených domácností, pomáhají zajistit potravinovou dostatečnost a zvyšují jejich odolnost a připravenost na možnou neúrodu, další nepříznivé klimatické podmínky, také na možnost zintenzivnění působení ozbrojených skupin v regionu.

Více informací o průběhu tohoto projektu se můžete dozvědět ve Zprávě o činnosti pro rok 2018.

O našem projektu jsme také psali na serveru denik.cz

CARE udržitelným způsobem podporuje důstojné živobytí i v ostatním zemích, například v Nigeru. Přečtěte si více o podpoře živobytí rodin v Nigeru.

Zpátky k přehledu