Čad / Katastrofy: Podpora důstojného života a živobytí pro oběti ozbrojených skupin v Čadu

Doba trvání: 1.11.2018 – 31.10.2019

Čad je zemí, která je ovlivněna problémy spojenými s nepříznivými přírodními podmínkami a  konflikty, zejména následky působení militantních skupin. Akutní podvýživa je běžným jevem u řady obyvatel.

Jedním z nejpostiženějších regionů je i region Lake Chad, kde působí aktivity projektu „Podpora důstojného života a živobytí pro oběti ozbrojených skupin v Čadu“ financovaným Ministerstvem vnitra České republiky – Odbor azylové a migrační politiky. Programem Pomoc na místě bude podpořeno více jak 1400 rodin.

Girls at a water pump which was repaired by CARE in Torgo, a village in eastern Chad. The Sahel fringe of Chad is in the grip of a food crisis. Chronic poverty combined with last year's failed crops have left people vulnerable to hunger and malnutrition. According to UN figures 3.6 million people are affected by the food crisis as of June 2012. People have been forced to sell livestock to buy food. Women and children are walking increasingly further in search of water, some spending as many as 12 hours a day at the chore. Men have left with livestock to search for pasture in the south of the country. Care has been distributing food aid and repairing wells in Biltene and other parts of Chad. Photo: Brendan Bannon

Ilustrativní fotografie, Chad. CREDIT: Brendan Bannon/CARE

Projektové aktivity podpoří příjemce pomoci v zemědělských aktivitách – skupiny farmářů budou podpořeny jak v dovednostech, tak i podporou zdrojů farmaření. Produkty tak mohou farmáři zkonzumovat, či prodat na trhu. Další forma asistence bude zahrnovat podporu při skladování potravin a tím i připravenost na období hladu.

Vybraní příjemci pomoci (zejména ohrožené domácnosti vedené ženami) obdrží pár očkovaných koz za účelem rozvoje živobytí a veterinární technici budou proškoleni v základních dovednostech vakcinace a péče o dobytek. Ženy zapojeny do projektu budou také vyškoleny a podpořeny k založení spořících skupinek, které budou později generovat příjem pro účastnice. Jednotlivci, jejich rodiny a okolí budou také seznámeni s aspekty migrace a jejich negativními jevy.

CARE udržitelným způsobem podporuje důstojné živobytí i v ostatním zemích, například v Nigeru. Přečtěte si více o podpoře živobytí rodin v Nigeru.

Zpátky k přehledu