Uganda: Osvěta mužů

CARE pracuje se 100 „mužskými vzory“ na tom, aby se páry, mladí i dospělí muži naučili vnímat svou roli v reproduktivním zdraví.

Před dvacet let trvající válkou byla ugandská společnost tradičně patriarchální. Tradiční sexuální výchovu získávali mladí muži od starších příbuzných. Změnou obvyklých rodinných struktur nebo v následku válečného konfliktu však v rodinách tato výchova upadla, a proto se sexualita stále více a více stává sociálním tabu a HIV/AIDS nebo nechtěné těhotenství jsou tématy, o kterých společnost téměř nediskutuje. Dospělí muži nepodporují ženy v přístupu ke zdravotnickým službám a často je ani oni sami nevyužívají.

Proto CARE pracuje se stovkou mužů na tom, aby se každý z nich stal vzorem pro 10 domácností. Různými aktivitami a vzděláváním především o sexualitě, reprodukci a zdraví matky a dítěte tak více než 5000 lidí získá znalosti na toto téma a informace o službách dostupných v jejich komunitě. Pracujeme také na zlepšení přístupu k těmto službám především pro vdovy, oběti sexuálního násilí, ženy a dívky a pro lidi nakažené virem HIV.

Trvání projektu: 1. 9. 2014 – 31. 12. 2015

Zpátky k přehledu