Etiopie / Niger: Odolnost vůči změně klimatu

V zóně Sahelu, která se vine jako 150 až 800 km široký pás přes celou Afriku v jižní části Sahary, žije asi 25 milionů lidí. Život tam je každodenním bojem o přežití. Sahara se rozšiřuje stále více na jih. To je ještě urychlováno klimatickou změnou. Lidé v zóně Sahelu jsou na sucha zvyklí, přesto jim chybí účinná a dostupná protiopatření. K nim patří lepší systém přístupu k vodě, adaptované zemědělství a využívání osiva, které je rezistentní vůči škůdcům a suchu. Právě tyto znalosti a potřebné finanční prostředky CARE lidem v Sahelu zprostředkovává. Poskytujeme pomoc ohroženým pasteveckým rodinám v Nigeru a v Etiopii .

 

Doba trvání: 1. 1. 2011-30. 9. 2013

Zpátky k přehledu