Česká republika: Neznámá historie pomoci USA Československu po druhé světové válce

Mezinárodní humanitární organizace CARE zve na historické přednášky pro veřejnost, které se budou v říjnu konat v Plzni, Brně a Praze. Cyklus přednášek historika Zbyňka Macháta představí méně známou část česko-amerických vztahů po druhé světové válce a poválečnou pomoc, kterou Spojené státy poskytly Československu v letech 1945–1950. Zejména v příběhu CARE hrají Čechoslováci zajímavou roli. Řeč bude o tom, jak nesnadnou cestou putovaly sta tisíce balíků pomoci, tzv. CARE packages, které obsahovaly potraviny, přikrývky či pracovní nářadí, tisícům československých rodin v nouzi. CARE v Československu působila až do roku 1950, jako v jediné zemi východního bloku. Vzhledem k politickému vývoji po roce 1948 by se na tuto americkou pomoc téměř zapomnělo, nebýt vzpomínek několika pamětníků a archivních dokumentů v Praze a New Yorku. 

Putovní cyklus Neznámá historie pomoci USA Československu po druhé světové válce doprovází výstava dobových fotografií. Na podzim 2018 přednáškový cyklus postupně navštíví čtyři velká města v Čechách a na Moravě. Vstup na akce je zdarma, na panelovou debatu v Praze je nutná registrace kvůli omezené kapacitě sálu.

 

Program (postupně doplňovaný):

1. října 15.45-18.20 Přednáška na Západočeské univerzitě v Plzni – doplněná o projekci filmu Hands that Sew Your Shirt

8. října 18.00 Přednáška v Knihovně Jiřího Mahena v Brně

16. října 14.00-16.00 Panelová debata v Senátu v Praze

Virtuální fotografická výstava k prohlédnutí zde

 

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Po celém světě zachraňuje životy a upevňuje sociální spravedlnost. Organizace byla založena v roce 1945 v USA s cílem pomoci strádajícím lidem v poválečné Evropě, včetně Československa. V letech 1946–1950 rozdala CARE v Evropě celkem 100 milionů balíků pomoci. CARE dodnes pomáhá těm nejzranitelnějším, zejména ženám a dětem. V roce 2017 podpořila 63 milionů lidí v 93 zemích. Česká pobočka vznikla v roce 2007 a poskytuje akutní i dlouhodobou pomoc v Sýrii, Iráku či Etiopii.

Zbyněk Machát vystudoval na Ústavu hospodářských a sociálních dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se dějinami československého socialismu.

Projekt je podpořený grantem Velvyslanectví USA v Praze.

Příběhy pamětníků

Více informací o projektu Česko-americké století najdete zde.

Zpátky k přehledu