Nepál: Společenské změny prostřednictvím žen

CARE pomáhá ženám k jejím právům
Nepál se nachází od ukončení desetileté občanské války v roce 2008 v politicky přechodné fázi. Především dosud nebyla schválena žádná nová ústava, což ztěžuje možné rozvojové procesy v zemi. Kromě toho patří Nepál k nejchudším zemím světa– zhruba jedna třetina obyvatelstva žije pod hranicí chudoby. Chudoba je soustředěna z velké části ve venkovských oblastech, jako region Churia. Ženy jsou i v této době diskriminovány a vyčleňovány z důvodů vysloveně patriarchálních společenských struktur. Ani po ukončení občanské války se situace pro ženy v Nepálu nezlepšila.

V projektu SAKCHAM posiluje organizace CARE znevýhodněné ženy v oblasti Churia. Ženy se samy aktivně zasazují o svá práva, což je výsledek školení ve vzdělávacích centrech a v takzvaných solidárních skupinách, kde jsou aktivity projektu vzájemně propojovány. Kromě toho usiluje organizace CARE o výraznější zapojení žen do politických procesů a rozhodování.

Projekt SACKCHAM staví na zkušenostech předchozích projektů a pomáhá celkem 10 660 domácnostem, 9160 ženám (většinou příslušnicím společensky izolovaných skupin, jako jsou Dalité a Janajaté) jakož i 1500 mužům jako nepřímým příjemcům podpory.

Doba trvání projektu: 01.01.2013 – 31.12.2015

 

Zpátky k přehledu