Nepál: Konec vykořisťování!

CARE informuje migrující pracovnice o jejich právech a ochraňuje je před vykořisťováním a obchodem s lidmi.

Mnoho nepálských žen migruje do států Perského zálivu za výdělkem, aby tak mohly podporovat své rodiny, které zůstaly v Nepálu. Tato migrace je nesmírně nebezpečná – ženy žijí s neustálým rizikem zneužívání, pronásledování a deportace. CARE školí ženy o jejich pracovních právech a podporuje bezpečné cesty migrace. Prostřednictvím rozhovorů s bývalými migranty se mohou ženy dozvědět o tom, co je v cizině čeká. Ženy také dostávají psychosociální podporu. Kromě nově vytvořené iniciativy pro pomoc před nebezpečím migrace se projektem zároveň posiluje občanská společnost v Nepálu.

Trvání projektu : 1.1.2011-31.12.2013

Zpátky k přehledu