Bangladéš: Know-how proti chudobě

Obyvatelé Bangladéše trpí opakovanými přírodními katastrofami – téměř 500 000 lidí ztratí ročně své přístřeší v důsledku záplav. Tím nejhůře trpí především lidé žijící na venkově. CARE se angažuje ve 29 společnostech na severozápadě Bangladéše, aby se efektivněji postupovalo proti negativním důsledkům extrémních dešťů, bouří a období sucha.

Školíme místní úřady, aby dokázaly efektivněji analyzovat chudobu, trh a důsledky změny klimatu. Společně s CARE pak byly
uskutečňovány konkrétní projekty, které prospívají především ženám. Celkově jsme v Bangladéši díky darům od českých dárců pomohli 80 000 lidí.

Doba trvání: 01. 1. 2010 – 31. 12. 2012

Zpátky k přehledu