Jordánsko: Ochrana dívek před násilím

CARE pomáhá ochraňovat dívky a mladé ženy před násilím
Ve venkovských oblastech Jordánska jsou dívky a mladé ženy často oběťmi „tradičních” praktik násilí, jako jsou fyzické tresty, nucené manželství v mladém věku nebo tzv. „zločiny ze cti”.

CARE pomáhá dívkám a ženám v jejich boji proti násilí v rodinách a ve společnosti. CARE proto pořádá setkání, kde zvyšuje povědomí rodičů, učitelů a komunitních vůdců o tématu „násilí na základě pohlaví”. Kromě toho jsou vytvářeny komunitní spolky, aby se dívky a mladé ženy mohly navzájem lépe podporovat. Na národní úrovni se CARE zavazuje k podpoře implementace zákona na ochranu dětských práv.

 

Trvání projektu: 1.1.2012-31.12.2013

Zpátky k přehledu