We CARE: Chudoba je ženského rodu

Ženy tvoří polovinu světového obyvatelstva, vykonávají dvě třetiny všech pracovních hodin na světě, vydělávají ale jen třetinu celosvětového příjmu a vlastní méně než dvě procenta země. Jsou nadprůměrně postiženy chudobou, diskriminací, sociálním vyloučením a přírodními katastrofami.

Posílit ženy, porazit chudobu
Když bude pomoženo jedné ženě nebo jedné dívce z chudoby, bude z toho mít zisk celá společnost.

  • Když mají ženy vlastní příjem, investují většinu z toho do své rodiny.
  • Za jeden rok, ve kterém dívka navštěvuje školu, může potom zvýšit rodinný příjem až o 20 %.
  • Když dívky v rozvojových zemích získají vzdělání, vdají se o čtyři roky později a mají o 2,2 dětí méně.

Pomocí cílených projektů pro ženy a dívky, stejně jako pro muže a chlapce mohou být změněny pohlavní stereotypy a může tak být poražena diskriminace žen. 

The lady in the middle is María Odilia Buche Guamuch from Guatemala, she is a woman entrepeneur. Here the ladies receive literacy training; one of the trainings that women get to become a successful women enterpreneur. In Guatemala 2000 indigenous women that are organized in women groups or associations are being strengthened on production capacity and organization through trainings on good agricultural practices, certification, organisational strenghtening, advocacy and literacy. The women also learn how to negotiate with buyers and CARE helps them to get access to markets. In the surroundings of these women, ‘machismo’, discrimination and violence against women is often still a major issue that could hamper business development. CARE organizes awareness raising sessions for both men and women to improve the position of women in society and to increase awareness on women’s rights. During trainings, nannies are being hired to take care of the babies and children, so women have their hands free and can fully focus on themselves and their personal development. This program is part of a worldwide program in 11 countries in which CARE, with support of the H&M Foundation, provide more than 100.000 women in poor communities with access to tools, knowledge, skills training and/or seed capital to start up or to expand their businesses. Women will be trained according to their needs, in sales expertise, general business development skills, and financial literacy. More info: http://bit.ly/2bTq5kp and www.skillpower.net

Zpátky k přehledu