Česká republika: Cesta z pekla týrání a sexuálního zneužívání

CARE podpořila Dětské krizové centrum v Praze
Dětské krizové centrum (DKC) je zařízení odborné psychosociální a zdravotnické pomoci, které se zabývá krizovou pomocí, ochranou dětí, diagnostikou a terapií syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte; provozuje non stop linku důvěry; pořádá osvětové, preventivní a vzdělávací akce.

V rámci projektu „Cesta z pekla” přispívá CARE na poskytování odborné psychosociální pomoci, která je svým zaměřením obdobou akutní krizové pomoci poskytované CARE tradičně v rozvojových zemích po katastrofách. Psychosociální péče DKC je nezbytnou součástí podpory ohrožených a znevýhodněných dětí, a pomoci jejich dysfunkčním rodinám. Odborná péče je poskytována přímo ohroženému dítěti při zdůraznění práce s celým rodinným systémem, sanací rodinných vztahů a postojů. V rámci pomoci je poskytována ochrana dítěte před dalšími ataky týrání či sexuálního zneužívání a/nebo před potrestáním za odtajnění závažných skutečností.

CARE podporou projektu reaguje na potřebné zajištění rozvoje kapacit centra, zejména s ohledem na nárůst přijatých klientů DKC v průběhu let 2012 a 2013, kdy byl zaznamenán zvýšený počet dětí především předškolního a mladšího školního věku, které vstoupily do péče pro podezření ze sexuálního zneužívání. Vedle toho zaznamenává DKC stoupající počet dětí traumatizovaných přítomností u domácího násilí mezi rodiči.

Trvání projektu: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015

 

Zpátky k přehledu