Burundi: CARE podporuje dívky a chlapce v Burundi

Ochrana pro ty nejzranitelnější ve společnosti. I oni mají svá práva!
Burundi je zásadně poznamenáno následky dlouholeté občanské války a viru HIV/AIDS: přes 830 000 dětí jsou sirotci, a přibližně stejně tolik dívek a chlapců je postiženo extrémní chudobou, násilím, podvýživou a nemocemi. Především děti, které vyrůstají s matkami samoživitelkami, nebo které jsou infikované virem HIV/AIDS, jsou společností stigmatizovány a diskriminovány.

Organizace CARE podporuje projektem v Burundi na jedné straně zakládání klubů, ve kterých mohou děti spolu hovořit, vyměňovat si mezi sebou zkušenosti a navzájem se podporovat. Při společném sportování navazují nová přátelství a učí se řešit konflikty i ve stresových situacích, přitom bez násilí. Společné aktivity navíc podporují sebevědomí osiřelých dětí a kluby fungují jako základna pro získávání důležitých životních dovedností. 

Na druhé straně se v rámci projektu CARE snaží vyškolit místní komunity a sociální zařízení v zacházení s osiřelými dětmi, upozorňovat na práva dětí a odbourávat diskriminační vzorce chování. 

Sociální postavení dívek a žen v Burundi se může natrvalo zlepšit pouze tehdy, pokud to budou podporovat také chlapci a muži. CARE proto v rámci projektu „Intore” zapojuje mužské skupiny v Burundi, které se zasazují za rovnoprávné postavení žen. Tito takzvaní Abatangamuco, což znamená „přinést světlo tam, kde byla předtím tma,“ přesvědčuje jiné muže pomocí školení, divadla a osobního poradenství, že potlačování a násilné chování vůči ženám je nutné ukončit. 

K úspěchu projektu přispívají souběžná opatření v komunitách: zapojení sirotků a znevýhodněných dětí v klubech, aby se vzájemně učili a vyměňovali si názory; kluby jako platforma pro zvyšování povědomí v kampani k prevenci násilí na ženách; mužské skupiny Abatangamuco; diskusní fóra s lokálními zařízeními, která vysvětlují práva dětí; rozvoj kontaktů se širší biologickou rodinou, pokud je to možné; posilování kompetencí místních institucí při zacházení se sirotky a sociálně znevýhodněnými dětmi.

Do aktivit projektu je přímo zapojeno 2120 dětí a 357 dospělých, celkový dosah projektu je 21 200 osob.

 

Trvání projektu: 1. 10. 2013 – 31. 9. 2016

Zpátky k přehledu