Nepál: Zabezpečení udržitelných zdrojů (SHAKTI)

CARE pomáhá opuštěným, týraným nebo ovdovělým ženám v chudém regionu Churia v Nepálu. Ženy získají základní vzdělání a povědomí o svých právech. V rámci projektu je ženám přidělena půda nepálskou vládou, kterou se s pomocí CARE naučí správně a udržitelně využívat a pečovat také o lesy a vodu. Naučí se také, jak využívat půjčky z družstevních záložen na nákup semen. Ženy, které zažily násilí, a ženy se speciálními zdravotními potřebami mohou využít pomoc v centrech psychosociální podpory CARE.

CARE posiluje postavení žen v Nepálu
38 % z 23 milionů obyvatel Nepálu žije v chudobě. V oblasti Churia, která se nachází v jižním okraji Himálají, je chudoba zvláště vysoká. Tato oblast je velmi ohrožena lavinami a stejně tak povodněmi; přírodní zdroje jsou omezené a eroze půdy je vysoká. CARE pomáhá asi 7500 žen a jejich rodinám ve třech centrálních okresech Nawalparasii, Chitwanu a Makwanpuru při zlepšení jejich životních podmínek. CARE posiluje sociálně-ekonomické postavení žen prostřednictvím vzdělávacích programů.

CARE se zaměřuje na trvale udržitelné zemědělství
CARE formuje skupiny žen a poskytuje školení v udržitelném využívání lesů, vod a půdy, a vyučuje metody ekologického zemědělství. Toto pomáhá zachovat biodiversitu; zalesňováním se pak brání sesuvům půdy a chrání se půda. Ženy také získají přístup do „sdružení společných uživatelů lesa“, v kterém byli tradičně jen muži z vyšších kast. Ženy mohou využít své znalosti a aktivně usilovat o podporu svých práv.

Předcházení katastrofám: podíl žen
CARE vytváří výbory pro předcházení katastrofám, které opravují a zpevňují nábřeží, chrání zdroje pitné vody, pokládají kanalizaci a vysazují stromy. Aby se zabránilo diskriminaci, jsou ženy aktivně zapojeny do těchto aktivit. Zároveň CARE vytváří možnosti pro ženy založit mikropodniky: včelařství nebo pěstování hub, olejnin a zázvoru a zlepšit tak své příjmy. V komunitních centrech založených CARE je ženám vystaveným násilí poskytována lékařská, psychologická a právní pomoc. 
 

Trvání projektu: 1.1.2008 – 31.12.2012

Zpátky k přehledu