Who cares? We CARE!

Staňte se firemním partnerem CARE, celosvětové humanitární organizace se sedmdesátiletou tradicí pomoci lidem v nouzi. Společně vypracujeme model spolupráce, který odpovídá potřebám vaší společnosti.

Katarína Klamková
ředitelka

Tel.: +420 608 820 637
E-mail: katarina.klamkova@care.cz

Firemní dárci a nadace

Práce CARE ČR by nebyla možná bez podpory firemních dárců, které finančně podporují konkrétní projekty. Děkujeme, že spolu s námi pomáháte lidem v nouzi po celém světě!

Institucionální dárci a partneři

Velký dík patří našim institucionálním dárcům a partnerům, díky nimž stabilně působíme v mnoha chudých zemích světa. S jejich podporou překonáváme chudobu a posilujeme ženy.

CARE se uchází o veřejné prostředky, které jsou rozdělovány na základě přísných hodnotících kritérií ve výběrových řízeních prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí (humanitární pomoc) a České rozvojové agentury (rozvojová spolupráce).

CARE Česká republika je členem platforem České fórum pro rozvojovou spolupráci, Česko proti chudobě a Klimatická koalice a řídí se etickým kodexem fundraisingu.

Mediální podpora

Děkujeme našim mediálním partnerům, že nám pomáhají s propagací naší činnosti. I díky vám můžeme působit ve 100 zemích světa a pomáhat desítkám milionů lidí ročně.