Naše priority

Kdo jsme: CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Všude po světě vytrvale usilujeme o zabezpečení lidské důstojnosti.

Naše poslání: CARE po celém světě zachraňuje životy, odstraňuje chudobu a upevňuje sociální spravedlnost.

Naše zaměření: Soustředíme se na ženy a dívky, protože víme, že chudobu nelze překonat, nebudou-li mít všichni lidé stejná práva a příležitosti.

Chudoba je ženského rodu

Ženy tvoří polovinu světového obyvatelstva, vykonávají dvě třetiny všech pracovních hodin na světě, vydělávají ale jen třetinu celosvětového příjmu a vlastní méně než dvě procenta země. Jsou nadprůměrně postiženy chudobou, diskriminací, sociálním vyloučením a přírodními katastrofami.

Když pomůžeme jedné ženě nebo jedné dívce z chudoby, bude z toho mít zisk celá společnost. Když mají ženy vlastní příjem, investují většinu do své rodiny.

Posílit ženy, překonat chudobu

Za jeden rok, ve kterém dívka navštěvuje školu, může potom zvýšit rodinný příjem až o 20 %.

Když dívky v rozvojových zemích získají vzdělání, vdají se o čtyři roky později a mají o 2,2 dětí méně.

Pomocí cílených projektů pro ženy a dívky, stejně jako pro muže a chlapce, mohou být změněny pohlavní stereotypy a může tak být poražena diskriminace žen.

Vize CARE

Usilujeme o svět plný naděje, tolerance a sociální spravedlnosti, ve kterém bude překonána chudoba a lidé budou moci žít důstojně a v bezpečí.