CARE Česká republika

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Po celém světě zachraňuje životy a upevňuje sociální spravedlnost. Soustředíme se přitom na ženy a dívky, protože chudobu nelze překonat, nebudou-li mít všichni lidé stejná práva a příležitosti.

Projekty CARE se zaměřují na okamžitou pomoc při přírodních katastrofách, základní zdravotní péči, boj proti hladu, zlepšování přístupu k čisté vodě a hygienickým zařízením, vzdělání, rozšíření ekonomických příležitostí pro ženy, přípravu obyvatel na dopad klimatických změn či obnovu komunit po katastrofách.

 

Založení české pobočky CARE

CARE má za sebou sedmdesátiletou tradici pomoci. Na počátku své činnosti dodávala potravinové balíky i do válkou postiženého Československa.

Dnes je Česká republika v situaci, kdy může předávat nezbytnou pomoc dál. I proto byla v listopadu 2007 založena pobočka CARE Česká republika, která se stala součástí mezinárodní organizace CARE.

Aktuálně

Rok 2018 byl pro českou kancelář výjimečně úspěšný. Díky rostoucí podpoře dárců jsme působili v nových zemích: ať už při zajištění humanitárních potřeb a obnově zdravotnických zařízení na severu Iráku, distribuci toho nejpotřebnějšího pro těžce zkoušené obyvatele přímo uvnitř Sýrie nebo po zemětřesení v Indonésii. V oblasti Sahelu, v Nigeru a Čadu, se organizace CARE soustředila na ženy a dívky, na jihu Etiopie zase na pastevce a vliv klimatických změn na jejich životy a obživu. Pokračovali jsme v podpoře soběstačnosti a rozvoje místních komunit v Gruzii. Velký úspěch s výraznou českou stopou vnímáme u rozvoje organizací v sociálním sektoru v Bosně a Hercegovině.

Celkově působila síť CARE v roce 2018 v 95 zemích světa a pomohla 56 milionům lidi v rámci 965 realizovaných projektů.

Více informací o našich projektech a o využití finančních darů můžete najít ve výročních zprávách a publikacích.

CARE Česká republika je členem:

• FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
• Koalice za snadné dárcovství
• Humanitární aliance (členové: ADRA, o.p.s., CARE ČR, Diakonie ČCE)