CARE Česká republika

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Po celém světě zachraňuje životy a upevňuje sociální spravedlnost. Soustředíme se přitom na ženy a dívky, protože chudobu nelze překonat, nebudou-li mít všichni lidé stejná práva a příležitosti.

Projekty CARE se zaměřují na okamžitou pomoc při přírodních katastrofách, základní zdravotní péči, boj proti hladu, zlepšování přístupu k čisté vodě a hygienickým zařízením, vzdělání, rozšíření ekonomických příležitostí pro ženy, přípravu obyvatel na dopad klimatických změn či obnovu komunit po katastrofách.

 

Založení české pobočky CARE

CARE má za sebou sedmdesátiletou tradici pomoci. Na počátku své činnosti dodávala potravinové balíky i do válkou postiženého Československa.

Dnes je Česká republika v situaci, kdy může předávat nezbytnou pomoc dál. I proto byla v listopadu 2007 založena pobočka CARE Česká republika, která se stala součástí mezinárodní organizace CARE.

Aktuálně

Česká pobočka CARE v loňském roce (2017) poskytla mimo jiné finanční podporu lidem trpícím podvýživou v Jižním Súdánu, podpořila programy pro podporu syrských uprchlíků, realizovala dotační projekty na podporu uprchlíků z Jižního Súdánu v Ugandě, projekt ekonomické soběstačnosti žen s hendikepem v Gruzii a podílela se na rozvoji ženského podnikání v Etiopii. Celkově působila síť CARE v roce 2017 v 93 zemích světa a pomohla 63 milionům lidi v rámci 950 programů.

Více informací o našich projektech a o využití finančních darů můžete najít ve výročních zprávách a publikacích.

CARE ČR je členem platforem České fórum pro rozvojovou spolupráci, Česko proti chudobě a Klimatická koalice. Řídíme se etickým kodexem fundraisingu.