Balík CARE

CARE patří k největším nevládním mezinárodním organizacím. V roce 2017 pomohly projekty CARE 63 milionům lidí v 93 zemích světa. CARE bojuje více než sedmdesát let proti chudobě a za důstojný život. Naší hlavní filozofií je pomoc k soběstačnosti.

Jak vše začalo…

Po skončení druhé světové války potřebovaly evropské země začít s obnovou hospodářství. V USA lidé slýchali denně zprávy o hladovějících dětech v Evropě, s údivem se dočítali v novinách, že Češi, Poláci, Maďaři, Němci a Rakušané se dostanou jen k denní dávce 900 kalorií výživy. Ochota pomoci byla velká, otázkou ovšem zůstávalo: Jak?

27. listopadu 1945 navrhli Arthur Ringland a Dr. Lincoln Clark konsorciu, sestávajícímu z 22 amerických pomáhajících organizací, vytvoření soukromé podpůrné organizace a výsledkem bylo založení C.A.R.E. Název organizace vymyslela Alice Clarková, žena Lincolna Clarka, znamená „Cooperative for American Remittances to Europe“, současně CARE znamená také: péče, starost, ošetřování. Jen málokdy se podaří, aby byla zkratka takto výstižná.

První balíky obdržela organizace CARE od americké armády. Armáda připravila zásoby pro plánovanou invazi do Japonska – 2,8 miliónů balíků s potravinami, které po kapitulaci Japonska již nepotřebovala. Jednalo se o tzv. „10-in-1 packages“ (balíky deset v jednom) určené k tomu, aby z jednoho balíku bylo deset vojáků zaopatřeno jedním jídlem (případně jeden voják deseti jídly).

Americká armáda dala nevyužité balíky k dispozici tehdy ještě malé organizaci CARE, která zařídila jejich převoz do Evropy. 11. května 1946 dorazil první balík CARE do přístavu Le Havre ve Francii a už v červenci se mohla CARE pochlubit skladišti a kancelářemi v jedenácti evropských zemích. Centrála pro Evropu byla zřízena ve Vídni.

 

Důkaz o doručení

Ke každému doručenému balíku CARE existoval doklad podepsaný obdarovanou osobou, který byl zaslán zpět konkrétnímu dárci jako důkaz o tom, že CARE splnila svou povinnost. Tímto přehledným koloběhem mohla CARE a její dárci zachránit život nesčetnému počtu osob.

V letech 1946–1950 rozdala CARE celkem sto milionů balíků! Jen v tehdejším Československu byly rozděleny balíky CARE v hodnotě přes 32,8 milionu korun (1,6 milionu dolarů)!

Během března 1947 byly základní potravinové balíčky doplněny o med, čokoládu, sušené ovoce, vejce v prášku a další, od dubna se rozdávaly textilní balíky CARE obsahující deky, bavlnu a vlnu, od srpna pak byly vypravovány speciální kojenecké zásilky a balíky CARE pro nejmenší děti.

 

 

Dobová fotografie zachycuje Františka Bergera z pražského Břevnova s manželkou a čtyřmi dětmi. Bergerovi měli celkem sedm potomků a všichni z nich po válce trpěli tuberkulózou. Také proto se stali jubilejním 50 000. příjemcem potravinové pomoci od organizace CARE a Daniel Benedict, předseda československé pobočky, jim tenkrát přišel slavnostně předat dvacetikilový balík s potravinami.

Dobová fotografie zachycuje Františka Bergera z pražského Břevnova s manželkou a čtyřmi dětmi. Bergerovi měli celkem sedm potomků a všichni z nich po válce trpěli tuberkulózou. Také proto se stali jubilejním 50 000. příjemcem potravinové pomoci od organizace CARE a Daniel Benedict, předseda československé pobočky, jim tenkrát přišel slavnostně předat dvacetikilový balík s potravinami.

 

Foto: archiv CARE