O NÁS

CARE ČESKÁ REPUBLIKA z.s.

Kdo jsme: CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na odstraňování chudoby. Všude po světě vytrvale usilujeme o zabezpečení lidské důstojnosti.

Naše mise: CARE po celém světě zachraňuje životy, odstraňuje chudobu a upevňuje sociální spravedlnost.

Naše vize: Usilujeme o svět plný naděje, tolerance a sociální spravedlnosti, ve kterém bude překonána chudoba a lidé budou moci žít důstojně a v bezpečí.

Naše zaměření: Soustředíme se na ženy a dívky, protože víme, že chudobu nelze překonat, nebudou-li mít všichni lidé stejná práva a příležitosti.

Tým CARE Česká Republika

Založení české pobočky CARE

CARE má za sebou tradici pomoci trvající již téměř 75 let. Na počátku své činnosti dodávala potravinové balíky i do válkou postiženého Československa. V letech 1946—1950 poskytla CARE poválečnému Československu pomoc v hodnotě 32,8 milionů korun. S nástupem komunismu se bohužel povědomí o CARE v České republice vytratilo.

Dnes už je však Česká republika v situaci, kdy může předávat nezbytnou pomoc dál. I proto byla z iniciativy a pod záštitou CARE Rakousko v listopadu 2007 založena pobočka CARE Česká republika z.s.

Rok 2018 byl pro českou kancelář výjimečně úspěšný. Díky rostoucí podpoře dárců jsme působili v nových zemích: ať už při zajištění humanitárních potřeb a obnově zdravotnických zařízení na severu Iráku, distribuci toho nejpotřebnějšího pro těžce zkoušené obyvatele přímo uvnitř Sýrie nebo po zemětřesení v Indonésii. V oblasti Sahelu, v Nigeru a Čadu, se organizace CARE soustředila na ženy a dívky, na jihu Etiopie zase na pastevce a vliv klimatických změn na jejich životy a obživu. Pokračovali jsme v podpoře soběstačnosti a rozvoje místních komunit v Gruzii. Velký úspěch s výraznou českou stopou vnímáme u rozvoje organizací v sociálním sektoru v Bosně a Hercegovině.

CARE Česká republika v roce 2018 podpořila 14 projektů v 10 zemích světa, zaměstnávala 5 spolupracovníků a byla podpořena 8904 aktivními dárci.

Více informací o našich projektech a o využití finančních darů můžete najít ve výročních zprávách a publikacích.