06. červen 2018

Statisícům Syřanů hrozí nucený návrat do vlasti navzdory přetrvávajícímu nebezpečí

Loni připadli na každého Syřana, který se vrátil domů, tři nově vysídlení lidé.

Statisícům syrských uprchlíků hrozí v roce 2018 nucený návrat do vlasti navzdory pokračujícímu násilí, bombardování a ostřelování, které ohrožuje životy civilistů, varují v nedávno vydané zprávě přední humanitární organizace. Varování přichází v době, kdy se světová veřejnost staví negativně k uprchlíkům, podmínky v sousedních zemích, které uprchlíky ze Sýrie přijaly, se zhoršují a kdy úspěchy syrské vlády v konfliktu podpořily zavádějící tvrzení, že Sýrie je opět bezpečná pro návrat uprchlíků zpět do vlasti.

Norská rada pro uprchlíky (NRC), CARE a další nevládní organizace varují, že vlády evropských států, vláda USA a vlády zemí v postiženém regionu ohrožují životy mnoha lidí tím, že zavírají hranice, posílají Syřany zpět domů nebo o těchto opatřeních vážně uvažují. Jak ukázaly nedávné události v Idlíbu a Ghútě, kde došlo k bombardování, země stále není stabilní a bezpečná navzdory vojenským úspěchům syrských jednotek.

Autoři zprávy zjistili, že na jedné straně se sice stále více vrací Syřanů domů (obvykle se jedná o vnitřně vysídlené osoby) – jejich počet vzrostl od roku 2016 z 560 tisíc na 721 tisíc v roce 2017. Na straně druhé ale na každého, kdo se vrátí domů, připadají průměrně tři, kteří svůj domov musí naopak opustit kvůli stále trvajícímu konfliktu. Za prvních devět měsíců roku 2017 opustilo Sýrii zhruba 2,4 milionu osob, což je více než 8000 každý den. Podle odhadů OSN toto číslo není konečné, předpokládají, že své domovy opustí ještě další 1,5 milionu Syřanů v roce 2018.

Většina syrských uprchlíků a vnitřně vysídlených osob žije v otřesných podmínkách a chce se vrátit domů. Jejich návrat ale musí být informovaný, dobrovolný, bezpečný, s náležitou podporou a ochranou. Za současných podmínek by jejich návrat nebyl ani bezpečný, ani dobrovolný pro drtivou většinu osob, které uprchly před válkou a násilím. Jsme připraveni poskytnout podporu a asistenci při návratu ve chvíli, kdy tam bude panovat dlouhodobý klid zbraní, bude dodržováno právo a bude možné bez obav znovu vybudovat fungující společnost. Momentálně jsme ale byli svědky krveprolití a cílených útoků na školy a nemocnice, viděli jsme umírat lidi i v takzvaných deeskalačních zónách,“ říká generální tajemník NRC Jan Egeland.

Zpráva dále vyzývá k většímu zájmu o uprchlíky v Jordánsku, Libanonu a Turecku. Zatímco tyto země v minulosti prokázaly značnou míru velkorysosti, nedostatek politické vůle k pomoci uprchlíkům z vyspělých, bohatých zemí způsobil pocit, že zavřít hranice a vrátit migranty domů je oprávněné.

Vyspělé státy selhaly v naplňování cílů, ke kterým se zavázaly na konferencích v Londýně v roce 2016 a v Bruselu v roce 2017. V současné době se evropští politici zabývají otázkou deportace Syřanů zpět do jejich země. Do dnešního dne byly do vyspělých zemí přesídleny pouze tři procenta ohrožených syrských uprchlíků.

Zpráva upozorňuje, že znovuvybudování zdemolované infrastruktury bude nákladné a rozsáhlé. Téměř polovina vnitřně vysídlených osob, které mluvily se zástupci NRC na jihu Sýrie, tvrdí, že jejich domovy byly natolik poškozeny, že nebude možné je opravit. Na severozápadě země řekl pouze každý pátý zpovídaný, že jeho dům zůstal nedotčený. Polovina zdravotnických zařízení v Sýrii byla zničena nebo uzavřena, každá třetí škola byla poškozena, zničena nebo je používána pro jiné účely.

Zpátky k přehledu