18. duben 2018

Ředitel CARE členem delegace na 62. zasedání Komise OSN pro postavení žen

Hlavním tématem letošního zasedání Komise OSN pro postavení žen bylo posilování postavení žen a dívek z venkovských oblastí, což je jedna z nejdůležitějších aktivit CARE ve světě.

Díky participativnímu přístupu Ministerstva zahraničních věcí při sestavování oficiální delegace ČR se aktivně mohl účastnit Jan Koubek Kejzlar, ředitel české kanceláře CARE, který zastupoval neziskový sektor, především pak platformu FoRS. Na doprovodné akci k agendě Ženy, mír, bezpečnost představil dobré praxe v podobě regionálního projektu Young Men Initiative partnerské CARE na Balkáně.

Více ve zprávě o delegaci na webu České rozvojové agentury zde.

Zpátky k přehledu