Tiskové zprávy

20. březen 2017

Humanitární pomoc bude efektivnější, když do ní zapojíme ženy

Nová studie CARE ukazuje, že ženy nejsou jen oběťmi a pasivními příjemkyněmi pomoci.

13. březen 2017

Válka v Sýrii trvá 6 let a miliony dětí neznají život v míru

Už 6 let trvá válečný konflikt v Sýrii, který ve středu 15. března vstoupí do dalšího roku. Situace v zemi se stále zhoršuje. 13,5 milionu Syřanů potřebuje nutně humanitární pomoc, 5 milionů lidí muselo opustit zemi a víc než 2 miliony syrských dětí nemohou chodit do školy a vzdělávat se. Za každým číslem smutných statistik se skrývá konkrétní dítě, žena nebo muž. České humanitární organizace společně přinášejí příběhy několika lidí, se kterými se jejich pracovníci setkali při doručování pomoci.

06. březen 2017

Evropská unie slaví 60 let: Vyzýváme vládu k plnění evropského závazku lidských práv

U příležitosti 60. výročí existence Evropské unie zasílají evropské neziskové organizace otevřený dopis čelním představitelům svých zemí a připomínají význam hodnot a práv, které Evropskou unii spojují. V České republice se k výzvě připojily organizace CARE Česká republika, Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a Sdružení pro integraci a migraci.

28. únor 2017

Nesmíme dovolit, aby v Jižním Súdánu hladověly miliony lidí

Po třech letech brutálního konfliktu byl v regionu Jednota Jižního Súdánu vyhlášen hladomor. Téměř pět milionů lidí zde trpí extrémním hladem a hladomor se pravděpodobně záhy rozšíří i do dalších částí země, pokud nebudeme okamžitě jednat.

31. leden 2017

Michelle Obama s námi podporuje vzdělávání chudých dívek

Bývalá první dáma USA Michelle Obama si organizaci CARE vybrala za partnera projektu na podporu vzdělávání dívek v chudých zemích. Cílem společné iniciativy „Let Girls Learn“ bylo v roce 2016 poskytnout vzdělání 3 milionům dívek ze sedmi zemí světa. „CARE se věnuje dívkám ve válečných oblastech, které nemohou chodit do školy. Pomáhá jim dohnat zameškanou látku a dokončit střední, či dokonce vysokou školu,“ říká Michelle Obama a s úsměvem dodává: „Třikrát hurá pro CARE!“

28. listopad 2016

Filipíny tři roky po tajfunu Haiyan: Ženy a komunity jsou čím dál odolnější, říká CARE

Tři roky poté, co tajfun Haiyan katastroficky zpustošil střední Filipíny, jsou dnes místní obyvatelé lépe připraveni na boj s katastrofami a dopady klimatických změn.

Osmého listopadu 2013 šokoval Haiyan celý svět. Nemilosrdně tehdy smetl domy, zničil zemědělskou půdu a živobytí a zanechal za sebou neuvěřitelný počet obětí. Tajfun zasáhl především chudší komunity a obyvatelstvo, včetně zemědělců, rybářů, domorodých kmenů a drobných podnikatelů, se ocitlo bez jakýchkoliv zdrojů příjmu.

05. listopad 2016

Výstava Tváře pomoci zavítala do Jindřichova Hradce

Kdy: 1. listopadu – 31. prosince 2016

Kde: Městská knihovna – pobočka Vajgar, sídliště Vajgar 718/III, Jindřichův Hradec

Vstup: Zdarma

11. říjen 2016

Hurikán Matthew: Rostoucí počet obětí, naprosté zoufalství v některých částech Haiti

Hurikán Mathhew na Haiti v číslech:

  • Hurikán si k 8. říjnu 2016 vyžádal 336 obětí.
  • Humanitární pomoc na Haiti potřebuje přes 750 000 lidí. Podle odhadů utrpělo škodu 1,3 milionu lidí.
  • V Jerémii, krajském městě jižní Haiti, bylo zničeno 80 % budov.
  • CARE poskytne humanitární pomoc 50 000 lidí. Doposud pomohla 10 tisíci lidí.
  • Od roku 2010 postihlo Haiti rozsáhlé zemětřesení, následované epidemií cholery, dvěma cyklóny, jednou tropickou bouří a dvěma úpornými suchy.

 

Počet obětí hurikánu Matthew, který se před několika dny prohnal přes Haiti, stále roste. Tisíce Haiťanů jsou v nouzi a potřebují humanitární pomoc. CARE je na místě a distribuuje ohroženým lidem pitnou vodu, jídlo, poskytuje dočasné přístřešky.