Tiskové zprávy

31. leden 2017

Michelle Obama s námi podporuje vzdělávání chudých dívek

Bývalá první dáma USA Michelle Obama si organizaci CARE vybrala za partnera projektu na podporu vzdělávání dívek v chudých zemích. Cílem společné iniciativy „Let Girls Learn“ bylo v roce 2016 poskytnout vzdělání 3 milionům dívek ze sedmi zemí světa. „CARE se věnuje dívkám ve válečných oblastech, které nemohou chodit do školy. Pomáhá jim dohnat zameškanou látku a dokončit střední, či dokonce vysokou školu,“ říká Michelle Obama a s úsměvem dodává: „Třikrát hurá pro CARE!“

28. listopad 2016

Filipíny tři roky po tajfunu Haiyan: Ženy a komunity jsou čím dál odolnější, říká CARE

Tři roky poté, co tajfun Haiyan katastroficky zpustošil střední Filipíny, jsou dnes místní obyvatelé lépe připraveni na boj s katastrofami a dopady klimatických změn.

Osmého listopadu 2013 šokoval Haiyan celý svět. Nemilosrdně tehdy smetl domy, zničil zemědělskou půdu a živobytí a zanechal za sebou neuvěřitelný počet obětí. Tajfun zasáhl především chudší komunity a obyvatelstvo, včetně zemědělců, rybářů, domorodých kmenů a drobných podnikatelů, se ocitlo bez jakýchkoliv zdrojů příjmu.

05. listopad 2016

Výstava Tváře pomoci zavítala do Jindřichova Hradce

Kdy: 1. listopadu – 31. prosince 2016

Kde: Městská knihovna – pobočka Vajgar, sídliště Vajgar 718/III, Jindřichův Hradec

Vstup: Zdarma

11. říjen 2016

Hurikán Matthew: Rostoucí počet obětí, naprosté zoufalství v některých částech Haiti

Hurikán Mathhew na Haiti v číslech:

 • Hurikán si k 8. říjnu 2016 vyžádal 336 obětí.
 • Humanitární pomoc na Haiti potřebuje přes 750 000 lidí. Podle odhadů utrpělo škodu 1,3 milionu lidí.
 • V Jerémii, krajském městě jižní Haiti, bylo zničeno 80 % budov.
 • CARE poskytne humanitární pomoc 50 000 lidí. Doposud pomohla 10 tisíci lidí.
 • Od roku 2010 postihlo Haiti rozsáhlé zemětřesení, následované epidemií cholery, dvěma cyklóny, jednou tropickou bouří a dvěma úpornými suchy.

 

Počet obětí hurikánu Matthew, který se před několika dny prohnal přes Haiti, stále roste. Tisíce Haiťanů jsou v nouzi a potřebují humanitární pomoc. CARE je na místě a distribuuje ohroženým lidem pitnou vodu, jídlo, poskytuje dočasné přístřešky.

14. září 2016

Humanitární organizace CARE oslaví sedmdesátiny koncertem Beaty Hlavenkové

Humanitární organizace CARE si připomíná 70 let od svého založení. Česká CARE pořádá slavnostní večer jako poděkování svým partnerům, dárcům a příznivcům za podporu, kterou poskytují lidem v nouzi po celém světě.

15. srpen 2016

Desítky humanitárních pracovníků každý rok přijdou o život

Desítky humanitárních pracovníků každý rok přijdou o život
při pomoci druhým

(Praha, 17. srpna 2016) V pátek 19. srpna si připomeneme Světový humanitární den, jenž je věnován všem humanitárním pracovníkům, kteří pomáhají v rizikových oblastech. Jen v loňském roce bylo podle údajů The Aid Worker Security database zabito, uneseno nebo zraněno 287 humanitárních pracovníků, kteří při své práci pomáhali ostatním. Organizace sdružené ve FoRS – Českém fóru pro rozvojovou spolupráci proto společně s Českým červeným křížem považují za důležité na tento fakt upozornit a zároveň připomenout množství humanitárních krizí ve světě.

Vizual Svetovy humanitarni den 2016Humanitární situace ve světě se neustále zhoršuje, což dokazuje mimo jiné i množství nuceně vysídlených lidí. Podle údajů OSN v roce 2015 bylo na útěku celkem 65,3 milionu lidí, což je o 5,8 milionu více, než v roce předešlém a nejvíce od druhé světové války. Miliony lidí, kteří jsou zasaženi válečnými konflikty, přírodními katastrofami či epidemiemi, jsou odkázány na pomoc místních i zahraničních humanitárních pracovníků. Je to případ Sýrie, oblasti Čadského jezera, Jemenu, Jižního Súdánu a dalších oblastí, z nichž mnohé jsou decimovány válečnými konflikty, kde válčící strany neberou ohled na civilní obyvatelstvo ani humanitární pracovníky.

Obzvláště náročná je humanitární práce v oblastech sužovaných dlouhodobými konflikty. Například šestiletý syrský konflikt způsobil, že prakticky každý Syřan potřebuje pomoc. Obyvatelstvo je vyčerpané fyzicky, duševně, sociálně i ekonomicky. Zároveň je nutné zprostředkování cílené podpory jak vnitřním uprchlíkům v Sýrii, tak uprchlíkům nacházejícím se v ostatních zemích. Obtížné situaci tak čelí i humanitární pracovníci, kteří nemají kapacity pomáhat všem potřebným, kdo se na ně obracejí.

„Vleklá válka na Ukrajině, obléhání a cílené shazování bomb na civilní obyvatelstvo v Sýrii, činnost fanatických islamistů postihující především místní obyvatelstvo, miliony uprchlíků v Turecku, Libanonu, Jordánsku či Iráku znamenají pro humanitární organizace ohromnou výzvu a potřebu schopných a motivovaných lidí. Naše práce je přitom den ode dne nebezpečnější,’ říká ředitel Humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni Jan Mrkvička.

Mezinárodní humanitární právo je v místech ozbrojených konfliktů často porušováno. Humanitární pracovníci se až příliš často stávají terči útoků, které bývají opakovaně mířeny na civilní budovy, nemocnice a školy. „Červený kříž užívá kontaktů s aktéry ozbrojených konfliktů ve světě, aby je přiměl k respektování mezinárodního humanitárního práva chránícího především raněné, civilisty, zdravotnické a humanitární pracovníky. Přesto je dostupnost zdravotní péče i bezpečnost humanitárních a zdravotnických pracovníků v ohrožení,’ říká prezident ČČK Marek Jukl. „I v této situaci se nám daří poskytovat pomoc například na třech čtvrtinách území Sýrie. Utrpení má být mírněno pokud možno v místě vzniku,’ dodává.

Právě v místě vzniku konfliktů a krizí pracují světové humanitární organizace s místními komunitami tak, aby předcházely kritickým následkům a dalšímu utrpení místních obyvatel. Vedle poskytování okamžité humanitární pomoci se proto humanitární pracovníci věnují také posilování místních komunit, aby byly i přes tíživou situaci co nejdříve opět soběstačné. „Humanitární pracovníci CARE spolupracují s lokálními partnery, kteří mají zasvěcený vhled do situace a potřeb místních lidí. Věnují se nejohroženějším skupinám, k nimž patří zejména ženy a dívky. Například současná krizová situace v Jemenu či Jižním Súdánu však přístup k těm nejpotřebnějším lidem znesnadňuje,’ říká ředitel CARE Česká republika Jan Kejzlar.

Každý další útok na humanitární pomoc připravuje obrovské množství lidí v nouzi o přístup k životně důležité pomoci. Mezinárodní společenství se dohodlo, že uprostřed konfliktu se neútočí na ty nejbezbrannější a tyto dohody je třeba dodržovat.

České humanitární organizace oceňují, že navzdory některým verbálním útokům česká společnost humanitární pomoc podporuje a váží si i práce humanitárních pracovníků. „Česká vláda si uvědomuje zhoršující se humanitární situaci ve světě, a proto letos schválila navýšení peněz v rozpočtu na humanitární pomoc ze 73 milionů korun na 130 milionů pro příští rok. Domnívám se, že je potřeba ještě větší navýšení finančních prostředků, které by sloužily především jako prevence stávající migrační vlny, a budu o něj ve vládě usilovat,’ uvedl místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

Kontakty pro média:

ADRA, Lucie Dvořáčková, Lucie.Dvorackova@adra.cz, tel. 603 170 852
CARE Česká republika, Ema Stašová, ema.stasova@care.cz, tel. 734 358 008
Český červený kříž, Olga Šiková, sikova.olga@cervenykriz.eu, tel. 777 144 281
Člověk v tísni, Monika Ticháčková, monika.tichackova@clovekvtisni.cz, tel. 775 894 935,
Diakonie ČCE, Michaela Stachová, stachova.spolu@diakonie.cz, tel. 730 182 571
FoRS, Pavel Přibyl, pavel.pribyl@fors.cz, tel. 603 207 249
Charita ČR, Anna Matysková, anna.matyskova@charita.cz, tel. 603 511 242
Lékaři bez hranic, Iveta Polochová, Iveta.Polochova@prague.msf.org, tel. 773 348 358

03. červen 2016

Výstava Tváře pomoci zamířila do Českých Budějovic

V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. My tam pořádáme výstavu!

CB2Ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou srdečně zveme na výstavu Tváře pomoci CARE, která prostřednictvím fotografií a příběhů představuje podoby humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Expozice je veřejně přístupná a nachází se ve druhém patře atria. Navštívit ji můžete v průběhu června kdykoli v otvírací době knihovny.

Kdy: 2. – 29. června 2016

Kde: Jihočeská vědecká knihovna (Lidická 1, České Budějovice), druhé patro atria


O výstavě

Putovní výstava Tváře pomoci CARE návštěvníky zavede například do Vietnamu za Otcem stromů, který sází mangrovníky, a předchází tak ničivým dopadům vichřic a záplav. Představí též příběhy silných žen a podporujících mužů z Ghany či Burundi, které ukazují, proč je důležité posilovat roli žen v chudých zemích a jak málo stačí, aby se mnohé změnilo k lepšímu. Výstava připomíná, že hlavním krédem každého rozvojového projektu by měl být důraz na pomoc k soběstačnosti. Jinými slovy učme hladovějící rybařit, nečiňme z nich jen pasivní příjemce ryb. Na závěr si návštěvníci výstavy spolu s Rinou z Bangladéše mohou říci: „Společnými silami můžeme něco dokázat!’

Kontakt pro média:

Mgr. Ema Stašová
mob.: (+420) 734 358 008, ema.stasova@care.cz

 

22. květen 2016

Vyzýváme politiky k rozhodnosti

„Očekáváme od Světového humanitárního summitu OSN posílený politický závazek a praktická opatření na ochranu žen a dívek před násilím.’

TISKOVÁ ZPRÁVA

Pět českých nevládních organizací vyzývá u příležitosti Světového humanitárního summitu OSN politiky k rozhodnosti.

místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

Jan Kejzlar, ředitel české pobočky CARE doplňuje: „Od Istanbulu také očekáváme posílený politický závazek a praktická opatření na ochranu žen a dívek před násilím. Posilování ženských práv musí mít větší politickou podporu než doposud. CARE si u příležitosti summitu klade za cíl ztrojnásobit do roku 2020 své finanční prostředky na podporu žen.’

Organizace se shodují, že v souvislosti s uprchlickou krizí a s uzavřením balkánské migrační trasy je třeba společně zabránit zbytečné ztrátě dalších lidských životů, a to tlakem na ukončení ozbrojených konfliktů, prosazováním ochrany vnitřních i vnějších uprchlíků a dodržování mezinárodního práva, pomocí obětem konfliktů, politického útlaku a extrémní chudoby v místech, odkud pocházejí, bojem proti převaděčským mafiím, ale i záchranou těch, kteří se na nebezpečnou cestu vydají.

Šimon Pánek, člen oficiální delegace České republiky na summitu k tomu dodává: „Dostatečná, včas a dobře poskytovaná humanitární pomoc není jen otázkou morální povinnosti pomáhat těm, kteří pomoc nás, žijících v dostatku a jistotě, nezbytně potřebují, ale i nutný příspěvek ke stabilizaci situace v krizových regionech. Evropa je zaskočena množstvím uprchlíků, kteří zde hledají lepší budoucnost, také proto by měla masivně pomáhat lidem, které vyhání z jejich domovů nejen nebezpečí, ale také humanitární krize. Pokud jde o Českou republiku pak ochota veřejnosti přispívat na pomoc lidem v ohrožení i schopnosti českých nevládních organizací pomáhat jsou daleko před pozorností i finančním objemem, který česká vláda na humanitární pomoc věnuje. Je to škoda a podstatnější přihlášení se k naší části zodpovědnosti by ČR slušelo.’

Za klíčové z hlediska České republiky české organizace, které jsou na řadě krizových míst dlouhodobě aktivní a jejichž role je velmi kladně hodnocena, považují podporu navýšení finančních prostředků na českou zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, jejich lepší provazování a větší aktivitu České republiky při hledání společných řešení stávajících krizí.

Ředitel Humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni Jan Mrkvička uvádí: „Mezinárodní společenství nemůže jen reagovat na katastrofy. Musíme se snažit řešit příčiny krizí skrze prevenci jejich vzniku, podporou zmírňujících opatření a posilováním odolnosti komunit. Doufáme, že politici na summitu dojdou ke shodě, že řešením není jen nouzové reagování na humanitární krize ale dlouhodobý a strategický přístup,’ doplňuje.

Summit nabízí rovněž šanci k transformování struktury a kontroly současného humanitárního systému. Lukáš Laube, vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity ČR vysvětluje: „Mezinárodní charitní síť, Caritas Internationalis, bude na summitu zdůrazňovat nutnost přibrat při řešení humanitárních krizí do hry lokální partnery. Velcí donoři by měli navýšit prostředky investované do aktivit, které vznikají odspodu přímo v místě problému. Potřebujeme dlouhodobá partnerství s místními komunitami a tréninky, které je připraví na nenadálé události a jejich dopady.’

„Ačkoli je současná migrační krize v Evropě nejsledovanějším tématem, nesmíme zapomínat na krize mimo Evropu, které nemají takovou pozornost, jakou by si svojí závažností zasloužily. V Africe, Asii i Evropě jsme svědky ozbrojených konfliktů, mezietnických střetů a přírodních katastrof v důsledku klimatických změn. Také tyto problémy je nutné aktivně řešit,’ říká Jan Dus z Diakonie ČCE.

Kontakty:

 • ADRA: Hubert Topinka, hubert.topinka@adra.cz, 739 605 901
 • CARE ČR: Ema Stašová, ema.stasova@care.cz, 734 358 008
 • Člověk v tísni: Monika Ticháčková, monika.tichackova@clovekvtisni.cz, 775 894 935
 • Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce: Michaela Stachová, stachova.spolu@diakonie.cz, 730 182 571
 • Charita ČR: Anna Matysková, anna.matyskova@charita.cz, 603 511242
 • FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci: Pavel Přibyl, pavel.pribyl@fors.cz, 603 207 249

Poznámky: