Tiskové zprávy

16. srpen 2017

Světový humanitární den ve znamení #NotATarget

Loni bylo ve válkách výbušnými zbraněmi zabito či zraněno přes 32 000 lidí. I válka má svá pravidla a české organizace vyzývají k jejich dodržování.

13. červen 2017

Jihosúdánské ženy a dívky prchají do Ugandy před sexuálním násilím. Směřuje k nim i česká pomoc.

U příležitosti blížícího se Ugandského summitu o solidaritě s uprchlíky (Uganda Solidarity Summit on Refugees), který se koná 22.–23. června, varuje humanitární organizace CARE před hrozivými zdravotními a bezpečnostními riziky, s nimiž se potýkají ženy a dívky prchající před válkou a hladomorem v Jižním Súdánu. Do severozápadní Ugandy každý den přichází 2 000 nových uprchlíků.

16. květen 2017

Humanitární krizi v Jemenu prohlubuje epidemie cholery

Humanitární organizace CARE je znepokojena nárůstem hlášených případů cholery v Jemenu.  

20. březen 2017

Humanitární pomoc bude efektivnější, když do ní zapojíme ženy

Nová studie CARE ukazuje, že ženy nejsou jen oběťmi a pasivními příjemkyněmi pomoci.

13. březen 2017

Válka v Sýrii trvá 6 let a miliony dětí neznají život v míru

Už 6 let trvá válečný konflikt v Sýrii, který ve středu 15. března vstoupí do dalšího roku. Situace v zemi se stále zhoršuje. 13,5 milionu Syřanů potřebuje nutně humanitární pomoc, 5 milionů lidí muselo opustit zemi a víc než 2 miliony syrských dětí nemohou chodit do školy a vzdělávat se. Za každým číslem smutných statistik se skrývá konkrétní dítě, žena nebo muž. České humanitární organizace společně přinášejí příběhy několika lidí, se kterými se jejich pracovníci setkali při doručování pomoci.

06. březen 2017

Evropská unie slaví 60 let: Vyzýváme vládu k plnění evropského závazku lidských práv

U příležitosti 60. výročí existence Evropské unie zasílají evropské neziskové organizace otevřený dopis čelním představitelům svých zemí a připomínají význam hodnot a práv, které Evropskou unii spojují. V České republice se k výzvě připojily organizace CARE Česká republika, Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR a Sdružení pro integraci a migraci.

28. únor 2017

Nesmíme dovolit, aby v Jižním Súdánu hladověly miliony lidí

Po třech letech brutálního konfliktu byl v regionu Jednota Jižního Súdánu vyhlášen hladomor. Téměř pět milionů lidí zde trpí extrémním hladem a hladomor se pravděpodobně záhy rozšíří i do dalších částí země, pokud nebudeme okamžitě jednat.