Tiskové zprávy

13. ledna 2010

CARE má na Haiti svůj tým už přes 50 let, ale posílá další

Port-au-Prince, Haiti, 13. ledna 2010. Hlavní město státu Haiti Port-au-Prince bylo zdevastováno největším zemětřesením za posledních 200 let. Protože je tento ostrov už řadu desetiletí sužován jak chudobou, tak přírodními živly, působí zde různé pomocné organizace, mezi nimi i CARE. V době zemětřesení se zde nacházela také vedoucí její mise na Haiti Sophie Perezová.

07. prosince 2009

CARE: Čím méně se bude investovat do snižování emisí, tím více porostou náklady na adaptaci

Kodaň, 7. prosince 2009: Na konferenci v Kodani, která má vést k uzavření smlouvy o omezování emisí, vysílá mezinárodní humanitární organizace CARE své zástupce. Cílem je dohlédnout, aby se na pořad jednání dostaly i zájmy chudých lidí z nejméně rozvinutých zemí světa, kteří jsou klimatickými změnami nejvíce zasaženi.  CARE upozorňuje, že by mohlo dojít k pouhému přesunu rozpočtu na rozvojovou pomoc do balíku pro adaptaci na klimatické zemi. Zastavily by se tak stavby nemocnic, škol a další podpora, které je v těchto zemích třeba. 

„Během posledních měsíců se vlády jednotlivých států dohadovaly, kdo je více zodpovědný za klimatické změny a kdo by měl snižování emisí platit. V tom samém čase trpěly vlivem klimatických změn milióny nejchudších lidí na světě. Oficiální vládní delegace se zatím chovaly, jako by na těchto lidech vůbec nesešlo,“ řekl Poul Erik Lauridsen, který vede oficiální delegaci CARE v Kodani. Lauridsen připomíná, že zatím nezaznamenal žádnou politickou vůli domluvit se na třech základních věcech podstatných pro lidi, kteří jsou klimatickým změnám nejvíce vystaveni. Jde o výrazné snížení emisí, konkrétní finanční závazky, které by dokázaly problém vyřešit, a přizpůsobení investic na pomoc nejvíce zasaženým lidem. 

Jsou to ženy, kdo nejvíce odnáší klimatické změny
CARE připomíná, že jsou to často chudé ženy, které nesou na svých bedrech negativní dopady klimatických změn. To ony mají na starosti obstarávání vody, dřeva na topení a péči o malá domácí zvířata. V mnoha případech jsou to ony, kdo zastává práci v zemědělství a snaží se potravou zabezpečit svoji rodinu. V těchto zemích není dostatek peněz, které by zaplatily nutnou adaptaci na již proběhlé klimatické změny.

Náklady na adaptaci musí tvořit samostatný rozpočet
Náklady adaptace jsou jednou z položek, o které se bude v Kodani diskutovat. Jejich výše závisí především na částce, kterou budou světové velmoci ochotny věnovat na snižování emisí. Funguje zde nepřímá úměra: čím měně peněz bude investováno do snižování skleníkových plynů, tím více se bude muset investovat do adaptace. Současná zpráva Světové banky odhaduje náklady adaptace v rozvojových zemích na 75 – 100 miliard dolarů ročně, a to až do roku 2050. Podle CARE ale tato částka zdaleka nezahrnuje skutečné dopady klimatických změn v chudých zemích, nepočítaje nemateriální škody jako ztráty na životech, utrpení a poškození celého ekosystému.

„Cíl naší účasti na konferenci v Kodani je vybojovat co nejvíce peněz na adaptaci v rozvojových zemích,“ tvrdí Lauridsen a dodává: „Je nemyslitelné, aby peníze, které byly původně určeny na rozvojovou pomoc, byly najednou pouze přeoznačeny jako rozpočet na adaptaci. Je přece nesmysl, aby rozpočet určený na výstavbu nemocnic a škol pokryl i adaptaci na klimatické změny.“

Africké země se jasně vyjádřily, že opustí vyjednávání, pokud se vyspělé země budou snažit zapomenout na své sliby z minulosti. „I naše další zdroje z málo rozvinutých zemí potvrzují, že opustí jednání, pokud se nevezmou v potaz jejich požadavky,“ doplňuje Lauridsen.

Ve snaze posílit hlas nejvíce zasažených lidí na světě, posílá CARE do Kodaně deset svých zástupců ze zemí jižní polokoule. Všichni doufají, že práva a zájmy chudých lidí budou zmíněny také ve finální dohodě. 

Pro bližší informace ohledně delegace CARE v Kodani kontaktujte Marie Sisse Brown, CARE Danmark / +45 5372 7240 / sbrown@care.dk

CARE patří k světově největším mezinárodním pomocným organizacím: 14 500 spolupracovníků a spolupracovnic pracuje v téměř 70 zemích pro společnou vizi světa bez chudoby. CARE se může pyšnit více než šedesátiletou zkušeností na poli pomoci v nouzi a rozvojové spolupráce. Má poradenský status i u Spojených národů. Je nezávislá politicky i svým světovým názorem. Sídlo mezinárodní pomocné organizace je Ženeva.

14. října 2009

Světový den výživy, 16. 10.

Praha, 14. října  2009 – „Miliarda lidí hladoví. Každých šest vteřin umírá hlady jeden člověk. A my jsme našemu cíli, vytyčnému pro toto tisíciletí, tedy snížení počtu hladovějících na Zeměkouli na polovinu, vzdáleni víc než kdykoli dříve,“ říká Marek Moudrý, prezident humanitární organizace CARE Česká republika, a dodává, že změny klimatu zhoršují situaci milionům lidí v rozvojových zemích. Jen v Somálsku, Etiopii a Keni je 20 milionů lidí odkázáno na přísun potravin, který sami nedokáží ovlivnit.

„Dříve nepřišel toužebně očekávaný déšť jednou za čtyři, pět let,“ vyprávějí zemědělci postižených oblastí. „To samo o sobě bylo dosti zlé. Jenže teď máme sucha každý rok.“ Moudrý k tomu pak dodává: „Lidé zcela ztrácejí možnost uživit se sami. Dobytek hyne, na polích není co sklízet. Dřív se lidé alespoň jednou za několik let dokázali z této bídy vzpamatovat sami. Dnes už ani tohle není možné. A na vině jsou právě změny klimatu.“

Úroda na políčkách ve východní Africe v posledních letech silně poklesla. „Prognózy předpokládají, že zemědělské výnosy se do roku 2020 sníží na polovinu“, komentuje Moudrý. „Musíme tak lidem pomoci nejen v akutních případech, ale je nutné zaměřit se také na dlouhodobé programy. Tím zajistíme přežití obyvatel i při změněných ekologických podmínkách.“

CARE momentálně zásobuje potravinami, osivem a vodou 1,3 millionu lidí v Somálsku, Etiopii a Keni. Dlouhodobé programy pak udávají směr a vytyčují nové cesty k udržení existence tamního obyvatelstva. „Pomoc při katastrofách jde ruku v ruce s douhodobou pomocí a rozvojem“, popisuje Moudrý. „Budujeme systémy, pomocí nichž postižení lépe nakládají se zásobami. Ti, kteří mají dobytek, mohou například zvířata rychleji prodat a za utržené peníze nakoupit chybějící zásoby potravin. Pracujeme také na systémech, které pomůžou lépe hospodařit s vodními zdroji a zároveň učíme rolníky z oblastí často postižených suchem přecházet na nové produkty, které lépe vzdorují novým klimatickým podmínkám.

Informace o CARE:
CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere) patří k světově největším mezinárodním pomocným organizacím: 14 500 spolupracovníků a spolupracovnic pracuje v téměř 70 zemích pro společnou vizi světa bez chudoby. CARE se může pyšnit více než 60 letou zkušeností na poli pomoci v nouzi a rozvojové spolupráce. Má poradenský status i u Spojených národů. Je nezávislá politicky i svým světovým názorem. Sídlo mezinárodní pomocné organizace je Ženeva.

CARE konto pro peněžité dary:
219619502/0300 – ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA (ČSOB)

Pro další informace navštivte stránky:
www.care.cz
www.care-international.org

Roman Hřebecký
Bílý Medvěd PR
roman.hrebecky@bmpr.cz
tel.: 777880690

02. října 2009

Zemětřesení na Sumatře – pomoci mohou i Češi

Středeční zemětřesení na ostrově Sumatra v Indonésii si podle odhadů vyžádá  několik tisíc mrtvých. Otřesy o síle 7,6 stupňů Richterovy škály, které měly epicentrum blízko města Padang, zasáhly s ještě větší intenzitou téměř totožnou oblast, jako před dvěma lety.

06. března 2009

CARE: Mezinárodní den žen musí upozornit na problém násilí na ženách

Praha, 6. března – Mezinárodní den žen se připomíná již od začátku 20.století. A je třeba zdůraznit slovo připomíná, nikoli slaví. Účelem MDŽ není předat ženě nezbytnou květinu a čokoládu, ale především upozornit na problémy, s nimiž se potýkají.

05. února 2009

CARE: Je nutno prolomit mlčení k pohlavnímu mrzačení a zohavování žen a dívek

Praha, 5. února – “Obřezávání ženských genitálií je rituál, o kterém se musí veřejně hovořit“, říká Marek Moudrý, prezident CARE Česká republika. „Jedině prolomení mlčení bude hnacím motorem v boji proti této praktice odporující lidským právům.“ CARE tak sází v Etiopii na vysvětlování a osvětu nejen mezi ženami, ale i mezi muži. Z pouhé tradice je odhadem denně zmrzačeno kolem 6000 děvčat. 

19. listopadu 2008

Děti mají právo znát svá práva

Praha, 19. listopadu 2008 – „Děti mohou svá práva požadovat jen tehdy, když je znají,“ říká prezident CARE Česká republika Marek Moudrý a dodává: „Právě v nejchudších oblastech světa nejsou naplňovány ani nejzákladnější dětské potřeby. Děti hladovějí, nemohou chodit do školy a jsou konfrontovány s násilím.“ CARE proto požaduje, aby konvence dětských práv byly uplatňovány v běžném životě.

12. srpna 2008

CARE: Situace uprchlíků v Gruzii je kritická

Mezinárodní humanitární organizace CARE, která od roku 2008 působí i z České republiky, koordinuje spolu s dalšími humanitárními organizacemi a OSN pomoc desetitisícům uprchlíků, kteří prchají po zásahu ruských jednotek z Gruzie. CARE připravuje rozdělování pokrývek, vody, potravin a  spacáků.