01. srpna 2019

Irák: Nedostatek financování humanitární pomoci by mohl ohrozit životy, tvrdí nevládní organizace CARE

Dohuk / Berlín, 31. července 2019. Další snížení financování humanitárních aktivit v severním Iráku by mohlo ohrozit životy mnoha lidí, varuje mezinárodní humanitární organizace CARE. Začátkem srpna si připomínáme smutnou událost: Je to jíž 5 let, co stovky tisíc lidí uprchly ze sindžárského regionu po strašlivých útocích a pronásledování, které upozornily svět na místo, které do té doby bylo pro většinu lidí neznámé.

V dnešní době potřebuje humanitární pomoc 6,7 milionu lidí napříč zemí. Pouze v severním Iráku je vysídleno asi 1,8 milionu lidí, více než 200 000 ze Sindžáru. CARE naléhá na dárce, aby pokračovali v dalším financování humanitárních aktivit v severním Iráku, dokud to bude nutné. Dále je třeba vyvinout větší úsilí k nalezení trvalých řešení pro ty, kteří se nemohou nebo nechtějí vrátit do vesnic, kde zažili hrozné trauma.

Mosul po bombardování. Copyright: Claire Thomas/CARE

„Humanitární financování se dlouhodobě snižuje, aktuálně ale dosahujeme bodu zlomu, kdy dárci stahují finanční podporu z táborů. Vzhledem k tomu, že mezinárodní pozornost směřuje na jiná místa v zemi, jako je například Mosul, finanční prostředky pro severní Irák se snižují,“ uvádí Wendy Barron, ředitelka CARE Irák. „I když je velmi důležité poskytovat humanitární pomoc každému, kdo ji potřebuje, nemůžeme si dovolit ohrozit životy lidí přerušením základních služeb, jako je poskytování pitné vody, hygienických služeb a lékařské starostlivosti. Neseme odpovědnost za lidi, kteří již v táborech žijí příliš dlouho.“ Podle OSN bylo dosud zajištěno pouze přibližně 41 procent potřebných humanitárních fondů pro rok 2019, zatímco do táborů v severním Iráku přichází denně noví lidé s žádostí o pomoc.

S nepředvídatelnou nestabilní dynamikou v celé zemi není návrat do místa původu pro většinu vysídlených lidí ze severního Iráku jednoduše představitelný. Vysídlenci žijí v táborech i v hostitelských komunitách a jsou závislí na pomoci poskytované humanitárními organizacemi. Pro ty, kteří žijí mimo tábory, je situace také velmi náročná. Po pěti letech vysídlení mnoho z nich již vyčerpali všechny své finanční prostředky a nemohou si už dovolit ani základní životní potřeby. Výsledkem pak je, že se objevují u bran táborů.

Utečenecký tábor pro interně vysídlené obyvatelstvo. Copyright: Claire Thomas

“Obzvláště jsme znepokojeni jezídskými rodinami, mnoho z nich je stále silně traumatizovaných a neodváží se vrátit domů, kde sále cítit spálenou půdu,” dodává Barron. „Dokud je bezpečnostní situace v Sindžáru taková, jaká je, a dokud základní služby, jako obchody, školy a nemocnice, nejsou v provozu, je naší odpovědností je nadále chránit, poskytovat základní služby a zajišťovat pouze dobrovolný návrat, důstojně a bezpečně.“

Navzdory velkým výzvám v oblasti financování, CARE a její místní partneři nadále poskytují humanitární pomoc v táborech a v hostitelských komunitách napříč více regiony. Toalety, sprchy a mycí zařízení jsou udržovány v čistotě, kanalizace a odpadové hospodářství je zabezpečeno. CARE také obnovuje veřejné zdravotnické centra, školí zdravotnický personál a poskytuje zdravotnický materiál a výživové doplňky těhotným i kojícím ženám a jejich dětem. Od června 2019 byla poskytnuta podpora od CARE více než 340 000 lidem.

Distribuce humanitárních balíčků, které obsahují základní potřeby jako mýdlo, oblečení, přikrývky. Copyright: Claire Thomas

Zpátky k přehledu