25. duben 2019

CARE Česká republika spouští novou kampaň

Kampaň „Skinny Toys“ upozorňuje na fyzické následky chronické podvýživy a hladu, který postihuje stále větší množství lidí – celosvětově 821[1] milionů. Reklamní agentura McCann Prague, se kterou CARE Česká republika zahájila úspěšnou spolupráci v listopadu 2018, využila pro kampaň oblíbené dětské hračky, neboť ty bývají symbolem šťastného a radostného dětství. Vyhublý medvídek a kačenka znázorňují pravý opak. Ilustrují drsnou realitu, s níž se jejich vlastníci musí každodenně potýkat. Právě děti jsou nejohroženější skupinou zasaženou humanitární krizí, s níž se v současné době potýká více než jedno procento[2] celosvětové populace.

„Kampaň je zaměřena na přímou aktivaci širší cílové skupiny a na šíření humanitárního poselství. Existuje díky laskavé pro bono podpoře agentury McCann Prague a ochotě mnohých dalších mediálních partnerů. Součástí je i sbírka na zahraniční projekty CARE, kterou komunikujeme skrze webovou platformu www.balikypomoci.cz,“ říká Katarína Klamková, ředitelka CARE Česká republika.

CARE Česká republika působí v zemích subsaharské Afriky a oblasti Sahelu. Například v Čadu[3], který patří mezi druhou nejhladovější zemi světa, operuje CARE v oblasti Čadského jezera. Tato oblast trpí následky klimatické změny, která způsobila drastický úbytek přírodních zdrojů, a tím i posílila ničivé ozbrojené konflikty v regionu. CARE zde proto zabezpečuje posílení socio-ekonomické soběstačnosti a potravinové zabezpečení domácností, které se staly obětmi ozbrojených konfliktů. Projekt svými aktivitami podporuje formování spořících kooperativ a udržitelné zemědělské aktivity pro domácnosti, zejména ty vedené ženami.

Další humanitární projekty na africkém kontinentě realizuje CARE v Etiopii, Zambii a Nigeru, ve kterém akutní humanitární pomoc potřebuje 2,3 miliónu lidí[4], z toho 1,26 miliónu dětí. 380 166 dětí je v akutním ohrožení života podvýživou a osm[5] ze sta narozených dětí se nedožije věku pěti let. CARE v těchto zemích zabezpečuje přístup k lékařské péči, k čisté vodě a potravinám. S místními komunitami pracuje dlouhodobě, seznamuje je s metodami udržitelného pěstování plodin a chování dobytka, realizuje preventivní a vzdělávací projekty, podporuje finanční gramotnost se zřetelem na ženy a dívky.

Kontakt pro média:
Mgr. et Bc. Lucie Berg  

mob.: (+420) 739 324 019   

email: lucie.berg@care.cz

Poznámka pro editory:

CARE Česká republika vznikla v roce 2007 jako pobočka CARE, jedné z nejvýznamnějších mezinárodních humanitárních a rozvojových organizací. Celosvětová CARE byla založena v roce 1945 v USA s cílem pomoci strádajícím lidem v poválečné Evropě, včetně Československa. V letech 1946–1950 rozdala CARE v Evropě celkem 100 milionů balíků pomoci, které putovaly i do Československa. Organizace dodnes pomáhá těm nejzranitelnějším, zejména ženám a dětem: v roce 2018 podpořila více než 56 milionu lidí v 95 zemích světa. Nepřímo měla vliv na zlepšení životních podmínek 340 milionů lidí.

 

[1] FAO [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/
[2] Global Humanitarian Overview [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GHO2019.pdf
[3] Global Hunger Index: Chad [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://www.globalhungerindex.org/chad.html
[4] UNICEF: Niger Humanitarian Situation Report [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Niger_Humanitarian_Situation_Report_31_Jan_2019.pdf
[5] World Health Organization [online]. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://www.who.int/countries/ner/en/

Zpátky k přehledu