21. dubna 2014

Ztracená generace Sýrie

 

Představte si, že je vaše žena nemocná. Má rakovinu. Ale neřekne vám o tom, protože ví, že nemáte peníze na léčbu. Vaše děti nemohou chodit do školy. Musíte pracovat, byli jste avšak zraněni a nemůže uživit vaši vlastní rodinu. Žijete v malých, vlhkých prostorách, kde jen matrace ležící na studené podlaze slouží jako místo na spaní. A i odtud se pravděpodobně budete muset brzy odstěhovat, protože již nemůže platit nájem.

Toto je příběh Faisala, mladého otce, syrského uprchlíka v Jordánsku. Stejně jako Faisal je v Jordánsku a v sousedních zemích Sýrie asi 2,5 milionu syrských uprchlíků. Každý den musí dělat obtížná rozhodnutí: Pošleme děti do školy, nebo jim řekneme aby šli do práce, a měli jsme tak šanci zaplatit nájem? Kterou z mála vzpomínek, které jsme si s sebou mohli vzít z našeho domova prodáme, abychom tak měli co jíst ? Budeme mít snubní prsten nebo vytápění? 

Humanitární organizace CARE na základě nové studie zjistila, že více než půl milionu syrských uprchlíků v Jordánu žije ve městech, což je více než kdykoliv předtím. Tito lidé bojují s nedostatkem míst k bydlení, vysokým zadlužením, rostoucími náklady na bydlení, a s téměř neexistujícími příležitostmi na vzdělání.

1Syria Crisissmall 0449Devět z deseti uprchlíků je v dluzích – dluží příbuzným, hospodářům, obchodníkům či sousedům. V mnoha případech se mladí synové stávají hlavními živiteli rodin. CARE studie také ukazuje, že pouze polovina ze syrských uprchlických dětí v současné době navštěvuje školu. Celá generace dětí je ztracena, a proto jsou právě oni nejdůležitější investicí do budoucnosti Sýrie.

Od začátku krize podporuje CARE humanitární pomocí téměř 300 tisíc Syřanů a zranitelné hostitelské komunity v Jordánsku a Libanonu. Jedním z cílů práce CARE je poskytování pomoci v hotovosti pro nejchudší z chudých: je to jeden z nejjednodušších a nejefektivnějších způsobů, jak pomoci městským uprchlíkům naplnit jejich nejnaléhavější potřeby, a pomáhá se tak vysídleným obyvatelům, stejně jako hospodářství hostitelských komunit. 

Pomoc a podpora humanitárních organizací pro syrské uprchlíky je výrazně nedostačující. Mezinárodní humanitární společenství odhaduje, že aby byla pomoc adekvátní k potřebám lidí , bude potřeba pomoc v roce 2014 zvýšit o téměř 3 miliardy eur (82,5 miliardy Kč). CARE má dosud k dispozici méně než 25 procent z 144 milionů eur (téměř 4 miliardy Kč), potřebných pro pomoc syrským uprchlíkům v CARE projektech.

2Syria Crisissmall 1304My, jako součást mezinárodního společenství nesmíme dovolit, aby se syrské děti a mladí lidé stali ztracenou generací, která vyrůstá v chudobě a bez příležitostí. Nemůžeme sledovat, jak jsou tisíce uprchlíků s chronickými a závažnými onemocněními bez lékařské pomoci. Nemůžeme dovolit, aby rodiče posílali své děti místo do školy, tak do práce. Nemůžeme dovolit, aby otcové rodin, jako je Faisal, museli sledovat, jak jejich ženy trpí. Už nadále nemůžeme jen nečinně přihlížet.

Můžeme a musíme udělat více!

Pro více informací:
Kompletní studie ! (anglicky)

Zpátky k přehledu